Qiido, nadační fond

Qiido, nadační fond

Qiido je patronem nadaných žáků.

Qiido, nadační fond podporuje rozvoj intelektového potenciálu a sociální inteligence rozumově nadaných dětí. Qiidem vytvořený unikátní model vzdělávání a výchovy MiND umožňuje základním školám naplňovat specifické vzdělávací potřeby takových žáků. Stojí na 5 pilířích a je jedinečný právě komplexností pohledu na danou problematiku:

1. <strong>IDENTIFIKACE</strong>: včasná diagnostika struktury inteligence i typologie osobnosti dítěte

2. <strong>DĚTI - VÝUKA A ROZVOJ</strong>: rozvoj kognitivních vědomostí 2-úrovňovým způsobem výuky nadaných žáků jednoho ročníku v příslušných předmětech (MA, ČJ, Prvouka,...) vč. materiálního zajištění (rozšiřující učebnice, speciální pomůcky, pracovní listy). V těchto hodinách jsou plně respektovány osobnostní charakteristiky dítěte, pracuje se s jeho individuálními potřebami a podporuje rozvoj sociálních dovedností.

3. <strong>UČITELÉ - VZDĚLÁVÁNÍ A PODPORA</strong>: supervize, hospitace, vzdělávání, systematická a kontinuální podpora ve výuce

4. <strong>RODIČE - PORADENSTVÍ A PÉČE</strong>: individuální konzultace, skupinové terapie, rodičovská komunita

5. <strong>KOMUNITA - PROPOJOVÁNÍ A SDÍLENÍ</strong>: výměna zkušeností se vzděláváním a výchovou mezi všemi relevantními subjekty

K dosažení tohoto účelu nadační fond inspiruje, komplexně propojuje a šíří osvětu, zajišťuje finanční, materiální a jinou formu podpory v této oblasti.

Charitky jako dárek či drobná pozornost zákazníkům

Charitky k oslavě dvacátého výročí

Společnost Agrotrans Otice se zařadila mezi partnery Charitek

Pozvánka na konferenci „Zdravá a moderní firma“

Podpora vzdělávání rozumově nadaných dětí díky Qiidovi

Charitky jako PF 2015 Buřinky

ČSOB Leasing, a.s.

AGROTRANS OTICE

Stavební spořitelna České spořitelny

CZ / EN
Úvodní stránka
Aktuální zajímavosti
Příběhy šťastných dětí
Co jsou Charitky?
Ruční výroba zdravotně postiženými
Pomáhají rozvoji dětí
Předávají dále...
Charitky jsou podporovány
Kontakt