Podpora vzdělávání rozumově nadaných dětí díky Qiidovi

Podpora vzdělávání rozumově nadaných dětí díky Qiidovi

Qiido je patronem nadaných žáků.

Qiido, nadační fond podporuje rozvoj intelektového potenciálu a sociální inteligence rozumově nadaných dětí. Qiidem vytvořený unikátní model vzdělávání a výchovy „MIND“ umožňuje základním školám naplňovat specifické vzdělávací potřeby takových žáků. Stojí na 5 pilířích a je jedinečný právě v jeho komplexním, celistvém pohledu na danou problematiku:

1. identifikace intelektu: včasná diagnostika mimořádného intelektu dětí

2. forma a způsob výuky: vznik oddělené skupiny nadaných žáků jednoho ročníku v rámci výuky příslušných předmětů (MA, ČJ, prvouka,...) vč. materiálního zajištění (rozšiřující učebnice, speciální pomůcky, pracovní listy)

3. vzdělávání a adekvátní ohodnocení pedagogů této skupiny

4. práce s rodiči: poradenství a tvorba rodičovské komunity

5. propojování a sdílení: výměna zkušeností se vzděláváním a výchovou

K dosažení tohoto účelu nadační fond inspiruje, komplexně propojuje a šíří osvětu, zajišťuje finanční, materiální a jinou formu podpory v této oblasti.

Qiido, nadační fond

Stavební spořitelna České spořitelny

CZ / EN
Úvodní stránka
Aktuální zajímavosti
Příběhy šťastných dětí
Co jsou Charitky?
Ruční výroba zdravotně postiženými
Pomáhají rozvoji dětí
Předávají dále...
Charitky jsou podporovány
Kontakt