ČSOB Leasing, a.s.

ČSOB Leasing, a.s.

ČSOB Leasing pomáhá klientům tvořit a rozvíjet jejich podnikatelskou budoucnost, a to prostřednictvím financování majetku (vozidel, výrobních zařízení, strojů apod.). S pomocí ČSOB Leasing může klient produktivně využívat financovanou věc či zařízení bezprostředně, a přitom za ni platit až v budoucnu.

<strong>Patří řadu let mezi největší leasingové společnosti v České republice</strong>

• Jsou vaše jistota při financování díky silnému finančnímu zázemí ve skupině ČSOB a KBC Group.
• Disponují nejvyšší kapitálovou vybaveností z leasingových společností na českém trhu.
• Poskytují úplnou nabídku finančních produktů pro pořízení dopravní techniky, strojů a zařízení – finanční leasing, úvěr, operativní leasing.
• Nabízejí širokou škálu kvalitních a komplexních služeb pro zákazníky i spolupracující partnery.
• Jsou vám vždy nablízku. Mají k dispozici nejrozsáhlejší pobočkovou síť v České republice. Zajišťují vám osobní přístup ve vašem regionu.
• Své produkty a služby poskytují všem typům zákazníků, kterými jsou podnikatelé, právnické osoby i spotřebitelé.
• Jsou nejvyhledávanějším poskytovatelem financování mezi podnikateli a nejžádanější leasingovou společností ve financování strojů, zařízení a dopravní techniky.
• Tradičně se umísťují na předních místech v soutěžích o nejlepší finanční produkty a společnosti na trhu: Zlatá koruna, Zlatý měšec či CZECH TOP 100 a další…
• ČSOB Leasing je držitelem mezinárodně uznávaného certifikátu jakosti dle normy ISO 9001:2008.


<strong>Jsou společensky odpovědní</strong>

Společenská odpovědnost v ČSOB Leasing, stejně jako v celé skupině ČSOB, je jedním ze základních kamenů firemní filosofie a nedílnou součástí jejich podnikání. Uvědomují si úzký vztah mezi obchodními aktivitami a společností, a proto přebírají svůj díl odpovědnosti na jejím pozitivním rozvoji. Snaží se rozumět potřebám svého okolí, a k nim směřovat aktivity společenské odpovědnosti.

<strong>Odpovědnost v obchodě, podnikatelská etika</strong>
• Ctí Etický kodex.
• Korupce a úplatkářství nemá mezi nimi místo.

<strong>Odpovědnost vůči životnímu prostředí</strong>
• Je pro ně standardem.

<strong>Odpovědnost vůči společenskému prostředí, v kterém působí</strong>
• Realizují zaměstnanecké finanční sbírky na podporu dětských domovů, sanatorií, podporují integraci handicapovaných lidí a jejich aktivit.
• Jsou aktivní v oblasti firemního dobrovolnictví – každý zaměstnanec může svou pomocí přispět k realizaci užitečných a dobrých věcí.

<strong>Odpovědnost vůči zaměstnancům</strong>
• Podporují rovné pracovní příležitosti a různorodost v týmech.
• Pečují o své zaměstnance především z hlediska vhodně nastavených benefitů, rozvojových programů, včetně pracovního prostředí a pracovních pomůcek.

Charitky k oslavě dvacátého výročí

Qiido, nadační fond

CZ / EN
Úvodní stránka
Aktuální zajímavosti
Příběhy šťastných dětí
Co jsou Charitky?
Ruční výroba zdravotně postiženými
Pomáhají rozvoji dětí
Předávají dále...
Charitky jsou podporovány
Kontakt