Centrum pro dětský sluch Tamtam

Centrum pro dětský sluch Tamtam

Komplexní pojetí profesionálních sociálních, poradenských, vzdělávacích a informačních služeb pro rodiny s dětmi se sluchovým postižením.

Původní občanské sdružení Federace rodičů a přátel sluchově postižených, jehož vznik iniciovali rodiče dětí se sluchovým postižením již v roce 1990, se ke dni 27.12.2013 transformovalo v obecně prospěšnou společnost Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.

Potřeby a požadavky rodin se v průběhu let měnily a specifikovaly. Odpovědí na tyto změny byla postupná profesionalizace poskytovaných odborných služeb orientovaných na děti i dospělé.

V současné době nabízí Centrum jako jediná organizace v ČR komplex vzájemně navazujících sociálních služeb plně pokrývajících potřeby dětí se sluchovým postižením a jejich rodin. Organizace se tak plně orientuje na problematiku dětského sluchu v celospolečenském měřítku.

Základní poskytované služby jsou bezplatné a lze je užívat pravidelně a dlouhodobě, ale i jednorázově.

Jaké služby nabízíme:
• Střediska rané péče Tamtam Praha a Olomouc
• Aktivační centra pro rodiny s dětmi se sluchovým postižením Praha, Liberec, Ostrava
• Informační centrum o hluchotě se specializovanou knihovnou
• Sociální poradna pro osoby se sluchovým postižením a jejich blízké
• Další specializované poradny – logopedická, psychologická, pedagogicko-psychologická
• Bilingvální mateřská škola pro sluchově postižené, s.r.o.
• Týdenní pobytové akce pro rodiny s dětmi se sluchovým postižením
• Kulturně osvětové akce – Zahradní slavnost, Tříkrálový koncert tlumočený do ZJ…
• Vzdělávací programy – kurzy, semináře, přednášky, konference

Charitky a MORIS design poskytly příspěvek pro Stellu

Charitky a HOTEL TIME společně podpořily Centrum pro dětský sluch

Charitky a Active 24 přispěly malé Nisanur na osobní asistentku

Komplexní služby pro sluchově postižené děti

HOTEL TIME

ACTIVE 24

MORIS design

CZ / EN
Úvodní stránka
Aktuální zajímavosti
Příběhy šťastných dětí
Co jsou Charitky?
Ruční výroba zdravotně postiženými
Pomáhají rozvoji dětí
Předávají dále...
Charitky jsou podporovány
Kontakt