Rozvoj a vzdělávání zdravých dětí

Neziskové organizace pro rozvoj a vzdělávání zdravých dětí

Qiido, nadační fond

Qiido, nadační fond

Qiido je patronem nadaných žáků.

Asociace společenské odpovědnosti „projekt Odpovědná škola“

Asociace společenské odpovědnosti „projekt Odpovědná škola“

Inovativní projekt Asociace společenské odpovědnosti A-CSR, který učí školy komplexnímu pohledu na společenskou odpovědnost.

Projekt Mentoring začínajících učitelů

Projekt Mentoring začínajících učitelů

Nové způsoby ve vzdělávání dětí na základních školách díky učitelům, kteří sami chtějí získat nové znalosti a zkušenosti, jak lépe a efektivně učit a navázat s žáky otevřený a důvěrnější vztah. O tom všem je projekt Mentoring začínajích učitelů.

Nadační fond Curie

Nadační fond Curie

Posláním Nadačního fondu Curie je shromažďovat finanční prostředky či nepeněžitá plnění od subjektů se vztahem k Základní škole nám. Curieových, které se přihlásí k myšlence všestranné podpory rozvoje této školy, jejích žáků a pedagogů.

CZ / EN
Úvodní stránka
Aktuální zajímavosti
Příběhy šťastných dětí
Co jsou Charitky?
Ruční výroba zdravotně postiženými
Pomáhají rozvoji dětí
Předávají dále...
Charitky jsou podporovány
Kontakt