Projekt Mentoring začínajících učitelů

Projekt Mentoring začínajících učitelů

Nové způsoby ve vzdělávání dětí na základních školách díky učitelům, kteří sami chtějí získat nové znalosti a zkušenosti, jak lépe a efektivně učit a navázat s žáky otevřený a důvěrnější vztah. O tom všem je projekt Mentoring začínajích učitelů.

Děti získají nové způsoby vedení, efektivní výuku a začínající učitel se jim stane průvodcem ve vzdělávacím systému prostřednictvím starších, zkušenějších učitelů, takzvaných mentorů.

Díky čtrnácti nově proškoleným učitelům se děti dočkají lepší a přínosnější výuky. Patrony projektu se stali Renata Mrázová, CEO ING Insurance ČR, SK a Jan Mühlfeit, Chairman Europe, Microsoft Corporation.

Cílem dlouhodobého projektu Mentoring začínajících učitelů je poskytnout zkušeným učitelům techniku, metodiku a školení, a umožnit jim stát se dobrými mentory tak, aby mohli svým kolegům pomáhat při jejich profesním i osobním rozvoji. Dlouhodobá vzájemná spolupráce tak pomůže prosadit individuálnější přístup a umožní rozvoj osobního a profesního růstu učitelů a žáků s cílem podnítit také jejich zájem o technické obory.

Právě probíhá první ročník projektu, ve kterém vzniká, spolu s experty, metodika mentoringu. Nad projektem převzalo záštitu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

ING Životní pojišťovna

CZ / EN
Úvodní stránka
Aktuální zajímavosti
Příběhy šťastných dětí
Co jsou Charitky?
Ruční výroba zdravotně postiženými
Pomáhají rozvoji dětí
Předávají dále...
Charitky jsou podporovány
Kontakt