Nadační fond Curie

Nadační fond Curie

Posláním Nadačního fondu Curie je shromažďovat finanční prostředky či nepeněžitá plnění od subjektů se vztahem k Základní škole nám. Curieových, které se přihlásí k myšlence všestranné podpory rozvoje této školy, jejích žáků a pedagogů.

Z Nadačního fondu Curie jsou financovány především projekty v následujících oblastech:

• podpora materiálního dovybavení školy, učební pomůcky, kulturní, výtvarná, sportovní činnost, apod.
• mimoškolní činnost, rozšíření výuky (rozšíření nabídky), podpora výuky cizích jazyků rodilými mluvčími
• vyrovnání sociálních rozdílů mezi žáky - financování mimoškolní činnosti, škol v přírodě, ozdravných pobytů, jazykových pobytů, výletů apod.) – zajištění rovných příležitostí pro všechny žáky
• preventivní programy, projekty, prezentace a rozvoj profilace školy
• podpora a rozvoj talentu a nadání žáků
• podpora dalšího rozvoje pedagogů – vzdělávání, zvyšování a prohlubování kvalifikace apod.
• volnočasové aktivity (vlastní pořádané akce v oblasti kulturně - společenské, jazykové, sportovní apod.)

Buřinka již podruhé podpoří program Charitky

Příspěvek pro Denise na socioterapeutický program

Nadační fond Curie

K+K Hotels

ARC Robotics

Stavební spořitelna České spořitelny

CZ / EN
Úvodní stránka
Aktuální zajímavosti
Příběhy šťastných dětí
Co jsou Charitky?
Ruční výroba zdravotně postiženými
Pomáhají rozvoji dětí
Předávají dále...
Charitky jsou podporovány
Kontakt