Děti sociálně znevýhodněné

Neziskové organizace pro děti bez rodičů, z dětských domovů, týrané, a další

Fond ohrožených dětí

Fond ohrožených dětí

Fond ohrožených dětí z.s. (FOD) je nevládní nezisková organizace na pomoc ohroženým dětem. Vznikl v r. 1990 z iniciativy pěstounů a osvojitelů. K hlavním činnostem FOD patří zřizování a provoz zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek, zřizování a provoz azylových domů pro rodiny s dětmi, ...

La Sophia

La Sophia

La Sophia je obecně prospěšná společnost, která se již téměř 8 let na různých úrovních věnuje charitativním aktivitám zaměřeným na pomoc opuštěným dětem. Spíše než na momentální pomoc se La Sophia zaměřuje na budoucnost těchto dětí.

Nadace Naše dítě

Nadace Naše dítě

Nadace Naše dítě zahájila svou činnost 1. října 1993 s cílem pomáhat týraným, zneužívaným a jinak ohroženým dětem, které se ocitnou v obtížné životní situaci. Celých 19 let je Nadace Naše dítě spojena se jménem její zakladatelky Zuzany Baudyšové, která stála také u zrodu prvního významného projektu ...

Dejme dětem šanci

Dejme dětem šanci

Projekt „Charitky“ mě ihned zaujal. Nabídnout společnostem, které se do projektu zapojí, možnost propagovat svoje aktivity a současně neziskovou organizaci, kterou podpoří, a to formou nápaditého reklamního předmětu, který navíc není nákladný a určitě udělá radost všem obdarovaným klientům či partnerům ...

Linka bezpečí

Linka bezpečí

Linka bezpečí dětem pomáhá nejen v závažných situacích, ale i s každodenními starostmi. V nepřetržitém provozu se střídá přes 100 odborných konzultantů, kteří denně přijímají téměř 700 hovorů. Za rok tak Linka bezpečí řeší více než 3 000 případů týraných či zneužívaných dětí a přibližně ...

Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom, ktorí sa ocitnú v najrôznejších životných situáciách. Nadácia im spolu s partnermi poskytuje pomoc, podporuje ich mnohostranný rozvoj, posilňuje ...

Úsmev ako dar

Úsmev ako dar

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar (SPDDD Úsmev ako dar) Poslanie: Spoločnosť Úsmev ako dar sa od začiatku svojho vzniku, od roku 1982 snaží postupne napĺňať svoje hlavné motto: … aby každé dieťa malo rodinu

Plaváček

Plaváček

Forma spolupráce s Nadačním Fondem Plaváček se již od roku 2014 neprodloužila

CZ / EN
Úvodní stránka
Aktuální zajímavosti
Příběhy šťastných dětí
Co jsou Charitky?
Ruční výroba zdravotně postiženými
Pomáhají rozvoji dětí
Předávají dále...
Charitky jsou podporovány
Kontakt