Linka bezpečí

Linka bezpečí

Linka bezpečí dětem pomáhá nejen v závažných situacích, ale i s každodenními starostmi. V nepřetržitém provozu se střídá přes 100 odborných konzultantů, kteří denně přijímají téměř 700 hovorů. Za rok tak Linka bezpečí řeší více než 3 000 případů týraných či zneužívaných dětí a přibližně 1 000 hovorů dětí a mladistvých se sebevražednými tendencemi. Převážnou většinu témat však tvoří oblast rodinných a vrstevnických vztahů, problémy s láskou, se školou a mnoho dalších osobních témat.

„Linka bezpečí si klade za cíl zajišťování pomoci a ochrany dětem a mladistvým v tíživých či krizových životních situacích. Mnoho dětí se dnes potýká s problémy, které jsou pro ně mnohdy neúnosné a mohou je ohrozit na zdraví nebo dokonce na životě,“ vysvětluje Richard Schinko, ředitel Sdružení Linka bezpečí.

Kromě aktivní pomoci v rámci telefonické krizové intervence realizujeme také projekt zaměřený na prevenci s názvem Linka bezpečí ve vaší třídě. Naši konzultanti se při vedení zážitkových interaktivních bloků dostávají do přímého kontaktu s dětmi ve školách. Témata dvouhodinového bloku si volí děti samy z nejčastěji se vyskytujících okruhů řešených na Lince bezpečí.

Považujeme také za důležité informovat širokou i odbornou veřejnost o aktuálních tématech, s nimiž se na Linku bezpečí děti a dospívající obracejí. Proto vydáváme každý rok tématickou odbornou publikaci a třikrát ročně odborný časopis, který mimo jiné zachycuje aktuální trendy v problematice doplněné statistickými údaji služby Linky bezpečí.

Vzhledem k tomu, že Sdružení Linka bezpečí je nestátní nezisková organizace, musíme si až 70 % prostředků na svůj provoz zajišťovat ze soukromých zdrojů. Velice si proto ceníme jakékoli podpory při poskytování této nezastupitelné služby – např. i díky navázané spolupráci s projektem Charitky.

Služby telefonické krizové pomoci jsou poskytovány na čísle 116 111 zdarma a nonstop dětem z celé ČR od roku 1994. Linka bezpečí (LB) se dostala do povědomí široké veřejnosti a získala si díky své kvalitě také respekt odborníků. O důvěře dětí a mladistvých svědčí více než 250 000 hovorů, které každý rok přijímáme. Kromě telefonu je LB dostupná také prostřednictvím e-mailových dotazů a internetového chatu.

Další informace, včetně možnosti, jak nás podpořit v našem úsilí, najdete na našich webových stránkách.

Charitky a Volkswagen znovu podpořily Linku bezpečí

Projekt Linka bezpečí ve vaší třídě pro 77 dětí

Charitky a Volkswagen opět spojily síly pro dobrou věc

Linka bezpečí se připojila k projektu Charitek

Volkswagen

CZ / EN
Úvodní stránka
Aktuální zajímavosti
Příběhy šťastných dětí
Co jsou Charitky?
Ruční výroba zdravotně postiženými
Pomáhají rozvoji dětí
Předávají dále...
Charitky jsou podporovány
Kontakt