Nadace Naše dítě

Nadace Naše dítě

Nadace Naše dítě zahájila svou činnost 1. října 1993 s cílem pomáhat týraným, zneužívaným a jinak ohroženým dětem, které se ocitnou v obtížné životní situaci. Celých 19 let je Nadace Naše dítě spojena se jménem její zakladatelky Zuzany Baudyšové, která stála také u zrodu prvního významného projektu Linky bezpečí. Cílem Linky bezpečí bylo pomáhat dětem v krizových situacích, později k ní přibyla také Rodičovská linka a Linka vzkaz domů. Nadace deset let zajišťovala provoz linek krizové intervence a v roce 2004 tyto projekty předala organizaci Sdružení Linka bezpečí.

Následně Nadace Naše dítě rozšířila své aktivity také ve prospěch handicapovaných a opuštěných dětí a dětí ze sociálně slabých rodin. Formou grantových řízení nadace podporuje desítky občanských sdružení a stacionářů, které pečují o děti s handicapem. Dále financuje vybrané aktivity dětí z dětských domovů po celé České republice a prostřednictvím individuálních žádostí řeší akutní pomoc poskytovanou handicapovaným a ohroženým dětem.

Od roku 2005 nadace provozuje Linku právní pomoci, která pomáhá rodinám a dětem v krizi. Advokáti Linky právní pomoci poskytují rodičům bezplatné právní poradenství v oblasti rodinného práva a ochrany dětí. V souvislosti s masivním rozšířením internetu a jeho negativních projevů se od roku 2007 nadace věnuje také potlačování dětské pornografie na internetu v podobě linky Internet Hotline.

Mezi další stěžejní aktivity patří osvětová činnost, jejíž prostřednictvím se snaží Nadace Naše dítě dlouhodobě upozorňovat na ochranu dětí. Ochranu dětí vnímá nadace jako věc veřejnou, která se dotýká každého z nás a každý pro ni svým dílem může něco udělat. Nadace proto realizuje také vzdělávací projekty zaměřené na pozitivní rodičovství.

Každoročně uděluje Nadace Naše dítě cenu Zlaté srdce jako ocenění významným ochráncům dětí. Cena Zlaté srdce je zasvěcena nestorovi dětské psychologie – profesoru Zdeňku Matějíčkovi a mezi jejími držiteli jsou osobnosti jako například Pavel Varvařovský, veřejný ochránce práv; Zora Dušková, ředitelka Dětského krizového centra; Ludvík Hess, zakladatel baby boxů u nás; Marie Vodičková, předsedkyně Fondu ohrožených dětí; Jiřina Prekopová, psycholožka či Zdeněk Miler, ilustrátor a autor oblíbené postavičky krtečka.

Ředitelka Nadace Naše dítě Zuzana Baudyšová vystupuje na téma ochrany práv dětí v mediích či na diskusních fórech v Česku i v zahraničí. Jako členka Výboru pro práva dítěte při Radě vlády pro lidská práva se snaží svými zkušenosti přispět ke zlepšení situace lidských práv v České republice.

Podpora čtyřletého Michálka

Pomoc pro Viktorii a Dana

Předání symbolického šeku pro Viktorii a Dana

ROSSMANN využil Charitky třemi způsoby

Přispěly jsme na hiporehabilitaci pro Lindu

Nadace Naše dítě v projektu Charitky

ROSSMANN

RWE

CZ / EN
Úvodní stránka
Aktuální zajímavosti
Příběhy šťastných dětí
Co jsou Charitky?
Ruční výroba zdravotně postiženými
Pomáhají rozvoji dětí
Předávají dále...
Charitky jsou podporovány
Kontakt