Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom, ktorí sa ocitnú v najrôznejších životných situáciách. Nadácia im spolu s partnermi poskytuje pomoc, podporuje ich mnohostranný rozvoj, posilňuje participáciu detí na rozhodovaní a rešpektuje ich ako rovnocenných partnerov.

Deti – krehké, čisté a bezbranné bytosti, objavujúce svet pod láskavým dohľadom rodičov... ale i tie, ktoré nemajú šťastie vyrastať v bezpečí fungujúcej vlastnej biologickej rodiny; deti zanedbávané, zneužívané či dokonca týrané; deti z národnostných menšín i sociálne znevýhodnených skupín; deti telesne či mentálne hendikepované, ale i deti talentované, aktívne, zapojené do skautingu a iných zmysluplných aktivít; rovnako ako ich starší „kamaráti“ – mladí ľudia opúšťajúci detské domovy, zápasiaci so sociálnymi či zdravotnými hendikepmi alebo naopak tí s chuťou a vôľou pomáhať ostatným; a v neposlednom rade i dôležití dospelí, ktorí majú na život a budúcnosť detí vo svojom okolí a v našej krajine zásadný vplyv – teda rodičia, starí rodičia, učitelia, vedúci krúžkov, tréneri, aktívni jednotlivci v komunitách, starostovia, ale i tí, ktorí ovplyvňujú tvorbu, či exekúciu zákonov... Všetci vymenovaní a spolu s nimi i médiá a ich prostredníctvom široká verejnosť sú cieľovými skupinami aktivít Nadácie pre deti Slovenska, ktorá od roku 1995 napĺňa svoje hlavné poslanie – podporovať mnohostranný rozvoj osobnosti dieťaťa a mladého človeka.

Nadácia pre deti Slovenska toto svoje poslanie napĺňa prostredníctvom:

• grantových alebo grantovo-operačných programov, ako sú Hodina deťom, Rád chodím do škôlky, Šport do škôl, Domov, Nórsky finančný mechanizmus, Dôvera, Leaf, Raz ročne spoločne, First Lego League, Samsung Kama, podporuje desiatky organizácii, za ktorými sa skrývajú tisícky rôznorodých osudov detí a mladých a spravuje i päť nadačných fondov – Samsung, Leaf, Anasoft, Komunálna poisťovňa, Daphne Group, prostredníctvom ktorých pomáha donorom z komerčného sektora napĺňať ich stratégiu spoločenskej zodpovednosti.

• Vzdelávacie centrum nadácie sa dlhoročne venuje dôležitým dospelým, najmä učiteľom, či rodičom prostredníctvom projektov Poznaj svoje peniaze, Škola rodinných financií, Think Big, Online generácia. Komunita priateľská deťom je štartom do novej problematiky, v ktorej sa chceme rozprávať so samosprávami a komunitami o tom, čo potrebujú dnešné deti, ako ich potreby napĺňať v komunite a cez projekt Vitafit deťom a ich rodičom vysvetľujeme zmysel zdravej výživy a potravín.

• novinkou v našej činnosti je advokácia, prostredníctvom ktorej chceme presadzovať potreby detí a mladých ľudí komunikáciou s verejnosťou, ale i s tými, ktorí o nich rozhodujú na úrovni legislatívy a jej výkonu.

Nadácia pre deti Slovenska je spoluzakladateľom Koalície pre deti a v rámci medzinárodných spoluprác je členom medzinárodných organizácii International Youth Foundation a Child & Youth Finance International.

Příspěvek od Charitek pomůže Jurkovi

Helenka se i díky Charitkám vypraví za kamarády

Nadácia pre deti Slovenska se zapojuje do projektu Charitky

ING Životní pojišťovna

CZ / EN
Úvodní stránka
Aktuální zajímavosti
Příběhy šťastných dětí
Co jsou Charitky?
Ruční výroba zdravotně postiženými
Pomáhají rozvoji dětí
Předávají dále...
Charitky jsou podporovány
Kontakt