Nadácia pre deti Slovenska se zapojuje do projektu Charitky

Nadácia pre deti Slovenska se zapojuje do projektu Charitky

Nadácia pre deti Slovenska je jednou z největších nevládních neziskových organizací s působností v rámci celého Slovenska. Zaměřuje se na pomoc dětem a mladým lidem, kteří se potýkají s nejrůznějšími životními situacemi. Nadace spolu s podporuje jejich mnohostranný rozvoj, posiluje participaci dětí na rozhodování o jejich životě a respektuje je jako rovnocenné partnery.

Deti – krehké, čisté a bezbranné bytosti, objavujúce svet pod láskavým dohľadom rodičov... ale i tie, ktoré nemajú šťastie vyrastať v bezpečí fungujúcej vlastnej biologickej rodiny; deti zanedbávané, zneužívané či dokonca týrané; deti z národnostných menšín i sociálne znevýhodnených skupín; deti telesne či mentálne hendikepované, ale i deti talentované, aktívne, zapojené do skautingu a iných zmysluplných aktivít; rovnako ako ich starší „kamaráti“ – mladí ľudia opúšťajúci detské domovy, zápasiaci so sociálnymi či zdravotnými hendikepmi alebo naopak tí s chuťou a vôľou pomáhať ostatným; a v neposlednom rade i dôležití dospelí, ktorí majú na život a budúcnosť detí vo svojom okolí a v našej krajine zásadný vplyv – teda rodičia, starí rodičia, učitelia, vedúci krúžkov, tréneri, aktívni jednotlivci v komunitách, starostovia, ale i tí, ktorí ovplyvňujú tvorbu, či exekúciu zákonov... Všetci vymenovaní a spolu s nimi i médiá a ich prostredníctvom široká verejnosť sú cieľovými skupinami aktivít Nadácie pre deti Slovenska, ktorá od roku 1995 napĺňa svoje hlavné poslanie – podporovať mnohostranný rozvoj osobnosti dieťaťa a mladého človeka.

Nadácia pre deti Slovenska je spoluzakladateľom Koalície pre deti a v rámci medzinárodných spoluprác je členom medzinárodných organizácii International Youth Foundation a Child & Youth Finance International.

Nadácia pre deti Slovenska

ING Životní pojišťovna

CZ / EN
Úvodní stránka
Aktuální zajímavosti
Příběhy šťastných dětí
Co jsou Charitky?
Ruční výroba zdravotně postiženými
Pomáhají rozvoji dětí
Předávají dále...
Charitky jsou podporovány
Kontakt