Fond ohrožených dětí – nová partnerská nezisková organizace

Fond ohrožených dětí – nová partnerská nezisková organizace

Do Charitek se nově zapojila jedna z významných neziskových organizací - Fond ohrožených dětí se svým projektem Klokánek.

K hlavním činnostem FOD patří zřizování a provoz azylových domů pro rodiny s dětmi, vyhledávání a pomoc ohroženým dětem, mediace rozvodových sporů a další činnosti týkající se dětí, které jsou zanedbané, týrané, zneužívané, trpící domácím násilím a jinými podobnými problémy.

V současné době FOD provozuje 22 regionálních poboček zaměřených na terénní sociální práci a sanaci rodin, 4 mediační centra pro řešení rozvodových sporů, 5 azylových domů pro rodiny s dětmi a 35 zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek.

Klokánek je projekt Fondu ohrožených dětí, jehož cílem je nabídnout dětem namísto ústavní výchovy přechodnou rodinnou péči na dobu, dokud se nemohou vrátit zpět do své rodiny, nebo dokud pro ně není nalezena trvalá náhradní rodinná péče.

Fond ohrožených dětí

Mary Kay

CZ / EN
Úvodní stránka
Aktuální zajímavosti
Příběhy šťastných dětí
Co jsou Charitky?
Ruční výroba zdravotně postiženými
Pomáhají rozvoji dětí
Předávají dále...
Charitky jsou podporovány
Kontakt