Podpora vzdělávání žáků ve školách!

Podpora vzdělávání žáků ve školách!

Dne 18.9. předaly Charitky spolu se společností ING Životní pojišťovna symbolický šek do rukou Vladimíry Bendové pro projekt Mentoring začínajících učitelů.

Miriam Janyšková za Charitky a Helena Lazosová za ING Životní pojišťovnu společně předaly symbolický šek ve výši 9.000 Kč Mentoringu začínajících učitelů. Charitkám se podařilo podpořit vzdělávání dětí ve třídách učitelů zapojených do tohoto projektu. Jejich prostřednictvím tak děti budou moci poznat efektivní způsob výuky a navázat s pedagogy otevřený vztah.Na fotografii zleva: Miriam Janyšková - Charitky, Vladimíra Bendová - projekt Mentoring začínajících učitelů a Helena Lazosová - ING Životní pojišťovna

ING Životní pojišťovna

CZ / EN
Úvodní stránka
Aktuální zajímavosti
Příběhy šťastných dětí
Co jsou Charitky?
Ruční výroba zdravotně postiženými
Pomáhají rozvoji dětí
Předávají dále...
Charitky jsou podporovány
Kontakt