Česká spořitelna

Česká spořitelna

Finanční skupina České spořitelny je počtem přes 5,3 milionu klientů největší bankou na trhu. Z této velikosti logicky vyplývá i zodpovědnost, kterou cítí vůči společnosti, ve které působí. Od počátku se aktivně podílí na veřejném životě a rozvoji společnosti. Dlouhodobě působí také v oblasti diverzity. Intenzivní podporou rovných příležitostí a work-life balance pro všechny své zaměstnance se zabývá v programu Diversitas.

Program Diversitas tvoří těchto 6 projektů:
Gender – Rovné příležitosti, Bez bariér, Grant – Flexi kancelář, Čáp, Moudrá sova, Zdravá ČS

V rámci jednotlivých projektů zajišťujeme vhodné podmínky pro návrat rodičů z mateřské či rodičovské dovolené, podáváme pomocnou ruku skupině osob se zdravotním postižením a jinak znevýhodněným skupinám zaměstnanců, podporujeme slaďování osobního a pracovního života a rovnosti v počtu mužů a žen na manažerských pozicích a současně otevíráme mezigenerační dialog v ČS.
Diverzita je nepostradatelnou součástí naší společnosti.

Od roku 2000 je Česká spořitelna členem Erste Group, jednoho z předních poskytovatelů finančních služeb ve střední a východní Evropě se 16,6 miliony klientů v sedmi zemích, z nichž většina je členy Evropské unie. V červenci roku 2001 Česká spořitelna úspěšně dokončila svou transformaci, která se zaměřila na zlepšení všech klíčových součásti banky. Česká spořitelna kontinuálně pokračuje ve zkvalitňování svých produktů a služeb a zefektivňování pracovních procesů.

Česká spořitelna je moderní banka orientovaná na drobné klienty, malé a střední firmy a na města a obce. Nezastupitelnou roli hraje také ve financování velkých korporací a v poskytování služeb v oblasti finančních trhů. Na českém kapitálovém trhu patří Česká spořitelna mezi významné obchodníky s cennými papíry.

Dobrý skutek pro Davídka

Vítáme nového partnera: Česká spořitelna s programem Diversitas

Dobrý skutek

CZ / EN
Úvodní stránka
Aktuální zajímavosti
Příběhy šťastných dětí
Co jsou Charitky?
Ruční výroba zdravotně postiženými
Pomáhají rozvoji dětí
Předávají dále...
Charitky jsou podporovány
Kontakt