Generali Pojišťovna a.s

Generali Pojišťovna a.s

Generali Pojišťovna a.s. je součástí Generali PPF Holding B.V. (GPH), který působí ve 10 zemích střední a východní Evropy – Bulharsku, Černé Hoře, České republice, Chorvatsku, Maďarsku, Polsku, Rumunsku, Slovensku, Slovinsku a Srbsku. GPH je společný podnik Assicurazioni Generali (podíl 76 %) a PPF Group (24 %). GPH má sídlo v Nizozemsku a jeho hlavní organizační pobočka sídlí v České republice v Praze

Generali Pojišťovna a.s. je komplexním pojišťovacím ústavem, pro který pracuje bezmála 2000 zaměstnanců a spolupracovníků v celé České republice. Individuální přístup, kvalitní pojistné produkty životního i neživotního pojištění připravené na základě potřeb klientů a špičkový servis jsou pro pojišťovnu Generali samozřejmostí. Široký pojistný program, zahrnující pojištění osob, majetku, odpovědnosti, motorových vozidel i průmyslových a podnikatelských rizik je poskytován prostřednictvím vlastních spolupracovníků i řady renomovaných makléřských společností. Generali je hustotou sítě svých zastoupení dostupná zákazníkům na celém území České republiky.

Generali Pojišťovna a.s. patří mezi přední společnosti s vysokou mírou finanční stability. K 31. 12. 2012 dosáhl vlastní kapitál hodnoty 2,3 miliardy Kč. Proti technickým rezervám v celkové výši 13,8 miliardy Kč stojí kapitálové investice přesahující hodnotu 17,8 miliardy Kč.

K 31. prosinci 2012 spravovala pojišťovna Generali takřka 1,5 milionu pojistných smluv s kmenovým pojistným 8,2 miliardy Kč. Z dlouhodobého hlediska v roce 2012 opět potvrdila stabilní hospodářské výsledky. Celkové předepsané pojistné dle metodiky České asociace pojišťoven činí 8 105,4 milionu Kč. S tržním podílem 6,8% je Generali čtvrtou nejsilnější pojišťovnou v ČR a v segmentu podnikatelského pojištění třetím největším hráčem na trhu.

GENERALI V DATECH

Pobočka Assicurazioni Generali byla v Praze založena již v roce 1832. V roce 1920 zde působí pojišťovna Moldavia Generali a v roce 1939 se tato společnost sloučila s další pojišťovnou Sekuritas. Generali u nás úspěšně působila až do roku 1945, kdy došlo dekretem prezidenta republiky ke znárodnění soukromých pojišťoven.

V roce 1993 se Generali vrátila zpět do České republiky jako jedna z nejsilnějších a nejspolehlivějších pojišťoven. Jako akciová společnost působí Generali od ledna 1995, kdy došlo ke změně právního statutu. Organizační složka mezinárodního pojišťovacího koncernu Erste Allgemeine Versicherungs-AG se transformovala do Generali Pojišťovna a.s.

Významným milníkem v novodobé historii společnosti bylo převzetí pojišťovny Zürich k 1. lednu 2003, které znamenalo především posílení pozice v oblasti pojištění motorových vozidel i dalších odvětví neživotního pojištění.

V lednu 2008 zahájil činnost Generali PPF Holding, který působí v zemích střední a východní Evropy a jehož součástí je v České republice Generali Pojišťovna a.s. a Česká pojišťovna a.s.

Na základě nezávislého hodnocení deníku Hospodářské noviny z června 2011, které zohledňuje řadu různých kritérií z pohledu klientů, patří pojišťovna Generali mezi tři klientsky nejpřívětivějších pojišťovny na českém trhu.

Příspěvek pro Kubíka od Charitek a Generali

Generali Pojišťovna se přidává k projektu Charitky

Dobrý skutek

CZ / EN
Úvodní stránka
Aktuální zajímavosti
Příběhy šťastných dětí
Co jsou Charitky?
Ruční výroba zdravotně postiženými
Pomáhají rozvoji dětí
Předávají dále...
Charitky jsou podporovány
Kontakt