ACNielsen

ACNielsen

Nielsen je přední světový dodavatel marketingových dat, v České republice působící pod obchodním názvem ACNielsen Czech Republic, s.r.o.

Nabízíme služby ve více než 100 zemích světa, provádíme měření a analýzy pohybů trhů a zvyklostí chování spotřebitelů.

Klienti spoléhají na průzkumy trhů dodávaných společností ACNielsen a na naše profesionální služby a analytické schopnosti, které jim pomáhají pochopit konkurenční prostředí, odhalit nové možnosti a zvýšit výnosy z jejich obchodních a prodejních kampaní.

V České republice působíme v Praze, kde zpracováváme informace i ze slovenského trhu.

Příspěvek pro neziskovou společnost Úsmev ako dar

Příspěvek pro Michaelu zařazenou do Stipendijního programu

Příspěvek pro hospic Plamienok od Charitek a ACNielsen Slovakia

Dobrý skutek pro Tadeáše s přispěním Charitek

Charitky pomohly Danielovi k začlenění do běžného života

Dobrý skutek

Dejme dětem šanci

Plamienok

Úsmev ako dar

CZ / EN
Úvodní stránka
Aktuální zajímavosti
Příběhy šťastných dětí
Co jsou Charitky?
Ruční výroba zdravotně postiženými
Pomáhají rozvoji dětí
Předávají dále...
Charitky jsou podporovány
Kontakt