Kapka naděje

Kapka naděje

Projekt „Charitky“ je krásný nápad, který dělá radost hned dvakrát. Potěší obdarovaného a přinese radost nemocným dětem. Podpora z projektu „Charitky“ vždy směřuje přímo na konkrétní projekt pro nemocné děti. Naší snahou je, aby se jim touto pomocí alespoň trochu ulehčilo v jejich těžké životní situaci.

Nadační fond Kapka naděje vznikl v září roku 2000 na základě životních zkušeností paní Venduly Svobodové. Kapka naděje podporuje děti s poruchou krvetvorby, nádorovým onemocněním a děti, jejichž onemocnění vyžaduje transplantaci kostní dřeně. Od roku 2002 se naše pomoc rozrostla do nemocnic po celé České republice.

Motto:
„Kdyby naše činnost pomohla zachránit jen jediný dětský život, tak to stojí za to. Myšlenku a poslání NF Kapka naděje chci věnovat památce mé dcery Klárky“
Vendula Svobodová

Projekty podporované Nadačním fondem KAPKA NADĚJE

Podpora kliniky dětské hematoonkologie
A. Pomoc při zlepšování diagnostických postupů a léčebných metod
B. Podpora vědeckých aktivit
C. Kruh naděje – psychosociální podpora

- Podpůrná psychologická pomoc pacientům na Klinice dětské hematoonkologie FN v Motole je systematická péče indikovaná u pacientů procházejících mimořádně náročnou životní situací.
- Program vzdělávání a rekvalifikačních kurzů dlouhodobě nemocných dětí (od 15 - 18 let vzdělávání v nemocnicích není hrazeno státem).
- Ozdravné pobyty: NF Kapka naděje každoročně připravuje, ve spolupráci s Transplantační jednotkou dětské hematoonkologie ve FN Motol, za účasti dobrovolníků a za podpory sponzorů, státem nedotované ozdravné pobyty pro děti po transplantaci kostní dřeně. Také ve spolupráci s pediatrickou klinikou FN Motol připravujeme ozdravné pobyty pro děti, které jsou celoživotně vážně nemocné nebo potřebují péči zdravotnického personálu. Tyto děti se nemohou účastnit klasických táborů, často ani nemohou sdílet dětský kolektiv.
- Loutky v nemocnici jsou již několik let součástí psychosociálního programu Kruh naděje.
- Psychosociální pracovník – odborný psychoterapeut, který pomáhá dětem a jejich rodičům v průběhu celého procesu léčby a následně i po propuštění do domácího léčení.

Banka pupečníkové krve
Hlavní činností Banky pupečníkové krve ČR je zajišťování odběrů, vyšetřování a uchovávání štěpů pupečníkové krve pro použití při léčbě maligních (zhoubných) onemocnění krve (například leukémie) pomocí transplantace. Výhodou je, že krev je bohatá na kmenové buňky krvetvorby, které mohou být použity k transplantaci krvetvorné tkáně místo kostní dřeně. Takzvaná imunitní nezralost slibuje méně komplikací po samotné transplantaci, a tím i použití u pacientů, pro které není možné najít stoprocentně vhodného dárce kostní dřeně.

Nákup diagnostických a léčebných přístrojů do nemocnic
Zakupujeme diagnostické a léčebné přístroje na dětské a onkologické oddělení do nemocnic po celé České republice. Tyto přístroje pomáhají k lepší diagnostice a léčbě velkého počtu dětských pacientů.

Více o našich projektech a informace o naší činnosti naleznete na www.kapkanadeje.cz nebo na našem profilu www.facebook.com/kapkanadeje

„Každý člověk by měl mít možnost prožít šťastné dětství, pro většinu z nás asi nejhezčí úsek života. Těžká nemoc, kterou bezesporu onkologické onemocnění je, nám však tuto šanci upírá. Snahou dětské medicíny, a onkologické léčby zvlášť, je vzepřít se nepříznivému osudu a vracet nemocné děti do plnohodnotného života.
Moderní medicína dokáže mnohdy zdánlivé zázraky a nejinak je tomu v dětské onkologii. Nejedná se však o zázraky, ale o výsledek vědeckého výzkumu, dobrou ošetřovatelskou a lékařskou péči, týmovou práci řady odborníků a dokonalé přístrojové vybavení. Kromě entusiasmu a osobního nasazení lékařů a sester je k tomu zapotřebí i dostatek finančních prostředků. Ne vše je hrazeno ze zdravotního pojištění, špičkové vybavení vyžaduje prakticky vždy i další finanční zdroje. A zde může pomoci veřejnost, každý z nás. Finanční příspěvek, kterým podpoříte činnost Nadačního fondu Kapka naděje, nám umožní poskytnout nemocným dětem moderní léčbu a vrátit jim to nejcennější – zdraví a bezstarostné dětství.“


Primář MUDr. Vladimír Komrska, CSc.
Zástupce přednosty Kliniky dětské hematologie a onkologie UK 2.LF a FN Motol

Charitky s Buřinkou přispěly Kapce naděje

Stavební spořitelna České spořitelny

CZ / EN
Úvodní stránka
Aktuální zajímavosti
Příběhy šťastných dětí
Co jsou Charitky?
Ruční výroba zdravotně postiženými
Pomáhají rozvoji dětí
Předávají dále...
Charitky jsou podporovány
Kontakt