Napsali o nás

Mediální prezentace projektu Charitky.
PR články, rozhovory, inzerce v tisku a dalších sdělovacích prostředcích.

Charitky – dát, přijmout, vrátit

Charitky – dát, přijmout, vrátit

Společnost ROSSMANN uvedla svou novou webovou stránku ROSSMANN – inspiruje. Miriam Janyšková tomuto portálu poskytla exkluzivní rozhovor o Charitkách.

ROSSMANN chce touto cestou inspirovat své okolí ke zdraví, k ekologii, ke vzdělání, k rodičovství, k dobrovolnictví a také k dobrým skutkům. Jedním z dobrých skutků může být i pořízení Charitek.

V rozhovoru s Miriam Janyškovou se dočtete o společensky odpovědném projektu Charitky, co se skrývá pod jeho názvem, jaký je jeho význam pro společnost a jaké cíle mají Charitky do dalších let.

V časopisu DIALOG se píše o Charitkách

V časopisu DIALOG se píše o Charitkách

Na prvních stranách prvního letošního vydání časopisu DIALOG - časopis pro zaměstnance a přátele společnosti ROSSMANN, jsou uvedeny momenty, které byly pro společnost ROSSMANN zajímavé v roce 2014. Jedním z uvedených momentů je také pořízení Charitek ve 3 různých designových variantách.

12% z celkové ceny těchto Charitek, které si společnost ROSSMANN ke své propagaci pořídila, bylo prostřednictvím Nadace Naše dítě předáno dále na podporu a rozvoj dětí. Částka ve výši 10.130 Kč pomohla 2 konkrétním dětem – Viktorii a Danovi.

Brands & Stories opět píše o Charitkách

Brands & Stories opět píše o Charitkách

Informaci o předání symbolického šeku Klokánku (FOD) na konferenci nezávislých poradkyň Mary Kay uveřejnil ve svém prvním letošním vydání časopis Brands&Stories.

Charitky díky společnosti Mary Kay, která si pro představení novinek svého Tučňáka Mikiho pořídila Charitky, mohly předat čtyřem dětem z Klokánku Hostivice symbolický šek na částku 10.752 Kč.

Díky Charitkám se sourozenci Honzík s Evičkou a jejich kamarádi Maksym s Kevinem budou moci věnovat svým oblíbeným aktivitám v kroužcích fotbalu, sportovních her, boxu, angličtiny a výtvarničení.

Charitativní programy firem před Vánocemi

Charitativní programy firem před Vánocemi

Článek, který vyšel na webových stránkách Hospodářských novin 24.12.2014, ukazuje, jakým způsobem významné společnosti v rámci letošních Vánoc podpořily zdravotně postižené či sociálně znevýhodněné děti. Aktivity zmíněných společností dokazují, že nákup vánočních nezbytností, které každá firma na podzim pořizuje pro své zaměstnance a partnery, může mít i přidanou hodnotu a hlubší smysl. Takovým smysluplným předmětem jsou i Charitky, o kterých se v článku píše jako o příkladu originálního PFka.

Například řetězec drogerií ROSSMANN, společnost Kofola, ING Pojišťovna nebo Mary Kay letos využily k propagaci netradičního vánočního charitativního projektu takzvané Charitky

Zaměstnanci a klienti KPMG vytvářením virtuálních perníčků pomohly sluchově postiženým dětem. Více než dvě desítky dětí s vadou sluchu tak dostaly půl milionu korun.

Z článku vyplývá, že PFka, vánoční večírky, nákupy dárku a další činnosti, které firmy na konci roku musí udělat, mohou být i dobře promyšlené. A vynaložený čas, finance a úsilí pak přinášejí mnohem více radosti.

Škodí inteligence? Za vysoké IQ se platí

Škodí inteligence? Za vysoké IQ se platí

29.9.2014 vyšel článek na Žena.cz na téma „Škodí dětem jejich nadprůměrná inteligence?“ Autorka se ve svém článku zaměřuje na různé druhy inteligence a také na to, zda tato větší inteligence je dětem k prospěchu nebo jim spíše škodí. Na toto téma odpovídala i zakladatelka Charitek Miriam Janyšková.

I některým nadprůměrně inteligentním dětem může něco chybět, to „něco“ se může jmenovat emoční nebo sociální inteligence a s výškou IQ nemá nic společného. Naopak se často stává, že daní za mimořádně rozumové schopnosti je chybějící schopnost žít v normálních vztazích s okolím. Na druhé pak může působit jako „z jiného světa“.

Inteligence tak není pouze jediná, existuje jí více druhů. Emoční inteligence umožňuje správně vnímat druhé lidi a schopnost vcítění, sociální inteligence je schopnost kladně působit na svoje okolí a dá se naučit. Inteligence se dále dělí dokonce na šest nebo sedm druhů, a v poslední době vědci uvažují i o zavedení osmého. Potěšit nás tak může, že vlastně nakonec každý můžeme v něčem vyniknout!

Základní typy inteligence:
1. Logicko – matematická inteligence
2. Jazykově – verbální inteligence
3. Vizuálně prostorová inteligence
4. Tělesně – pohybová inteligence
5. Zvukově – hudební inteligence
6. Vnitřní (intrapersonální) inteligence
7. Společenská (interpersonální) inteligence
Někdy uváděným osmým typem je přírodní inteligence

Někdy se ohledně inteligence zdá, že co příroda na jedné straně přidá, na druhé zase ubere. Nadání se může pojit s handicapem v jiné oblasti (např. dyslexie, lehká forma autismu apod.) a vyústit pak v šikanu. Mezi nevýhody ale může patřit právě to, že takový člověk uvažuje jinak než ostatní, a proto si s nimi nemusí vždy rozumět a může se cítit i velmi osamělý. Těžké to mají zejména děti s vysokým IQ. Často se u svých vrstevníků, ale i učitelů setkávají s nepochopením. Jejich odlišné vzorce chování vyžadují specifický přístup, který ale stále leckteré školy nepodporují, ani včas neumí potřebu odhalit. "Ve společnosti panuje mýtus, že mimořádná chytrost u dětí přece není něco, s čím by mělo být nějak specificky zacházeno nebo dokonce finančně podporováno. Podvědomě si hodně lidí myslí, že rozumově nadané děti jsou dětmi vzdělaných a bohatých rodičů a není třeba je jakkoli podporovat... že si přeci pomohou samy. To však mnohdy není jen takto černobílé", říká Miriam Janyšková, zakladatelka Charitek.

Mimořádná inteligence? Pro dítě je to často spíš handicap

Mimořádná inteligence? Pro dítě je to často spíš handicap

Zuzana Hronová ve svém článku uveřejněném 22.9. v Magazínu Aktuálně.cz poukazuje na výhody a nevýhody vysoké inteligence u dětí. Mimořádná chytrost dítěte nemusí nutně znamenat přímou cestu k úspěchu, ale může znamenat i neporozumění společnosti a problémy ve škole. Zakladatelka Charitek Miriam Janyšková na několik dotazů týkajících se mimořádně intelektově nadaných dětí autorce přímo odpovídala.

Vysoká inteligence dětí může u mnohých znamenat i společenský handicap, ne nutně zařazení mezi elitu. Nadprůměrně inteligentní děti mají jiné vzorce chování, specifické vzdělávací potřeby a je třeba k nim přistupovat zcela individuálně. Podobně jako k fyzicky, mentálně či sociálně znevýhodněným.

Dalším mýtem je, že mimořádně chytré děti se rodí do dobře situovaných rodin, takže rozhodně nepotřebují pomáhat. Jenže tyhle děti, kteří třeba jednou zvýší ekonomickou prosperitu naší země či renomé České republiky, mnohdy vyrůstají v sociálně slabých rodinách. "Společnost zastává názor, že mimořádné intelektové nadání je genetická záležitost, tzn. takové dítě se rodí jen vysokoškolsky vzdělaným rodičům. Tudíž takové děti si se vším v životě poradí, když jsou tak chytré a pokud ne přímo oni sami, tak jim v tom pomohou jejich rodiče. Mimořádný intelekt společnost vnímá jako “elitářskou záležitost," popisuje Miriam Janyšková zakladatelka Charitek.

S trochou nadsázky řečeno, na tom, jak budeme schopni včas rozpoznat, vnímat, tolerovat a rozvíjet tyto jedince, závisí budoucnost naší společnosti. Protože to vyrušující přemoudřelé dítě může být budoucí slavný vědec či myslitel. Co si ale s tímto malým vědcem počít? Rodiče by ho podle Miriam Janyškové měli brát takového, jaký je, neměli by s ním bojovat či se ho snažit změnit. "Měli by ho přijímat se vším všudy, motivovat, protože takové dítě je obrovskou příležitostí pro budoucnost nás všech," upozorňuje.

Charitky jako nositel firemních hodnot ING ve stojanech MORIS design

Charitky jako nositel firemních hodnot ING ve stojanech MORIS design

MORIS design napsal ve svém zářijovém newsletteru o nové interní komunikaci firemních hodnot ve společnosti ING Životní pojišťovna.

Společensky odpovědný program Charitky byl nově využit pro komunikaci firemních hodnot ING Životní pojišťovny. Krabičky s minidražé, z jejichž ceny je 12% předáváno na pomoc dětem a podporu jejich rozvoje, na svém obalu nesou firemní hodnoty ING. Pro svou distribuci v sídlech ING pojišťovny v Čechách i na Slovensku si Charitky vybraly speciální stojany vyvinuté a vyrobené MORIS designem.

I celý systém tohoto nového způsobu distribuce je postaven na posilování morálních hodnot. ING Charitky jsou ve stojanech umístěny volně a je odpovědností každého, aby příslušnou částku při odebrání krabičky Charitek vhodil do boční kapsy na peníze. Stojany mají plochu, na které je možné firemní hodnoty komunikovat. Tuto plochu lze obměňovat a využívat pro různá sdělení týkající se obsahu stojanů.

Opět se o nás píše

Opět se o nás píše

Propagační předmět Charitky a jejich myšlenka „předávat dále…“ se opět rozšířil do povědomí

Tituly Prosperita a Strategie se věnují dosud prezentované formě Charitek, kdežto v rozhovoru, který vyšel pod záštitou Českého sociálního podnikání s Miriam Janyškovou, je zřejmá nová myšlenka – podpora rozvoje vzdělávání mimořádně intelektově nadaných dětí, které jsou někdy mylně označovány za nezvladatelné a problémové, ale pro společnost mají neocenitelný budoucí přínos.

iDnes: Podnikat a pomáhat jde dohromady, i když je to tvrdá práce

iDnes: Podnikat a pomáhat jde dohromady, i když je to tvrdá práce

„Sociální podniky usnadňují vstup do zaměstnání lidem, kteří jsou nějakým způsobem sociálně znevýhodněni. Například etnickým menšinám, těm, kteří se vrátili z vězení, ale především lidem se zdravotním postižením“, uvádí se v článku serveru idnes.cz, který byl uveřejněn začátkem srpna 2014.

Jako jeden z příkladů sociálního podnikání byly uvedeny i Charitky: „Charitky – krabičky s bonbony s reklamním potiskem, na jejichž ruční kompletaci je chráněným dílnám a sociálním podnikům, které je vyrábějí, udělena výrobní franšíza. Současně je 12% z prodejní ceny Charitek věnováno na pomoc nemocným či znevýhodněným dětem.“ Dalšími sociálními subjekty jsou také Aranžerie Společnosti E a občanské sdružení Náruč.

Sociální podniky se zaměřují na poskytování služeb a výrobu produktů, které v jejich regionu či na trhu obecně chybí a to ve stejné kvalitě jako běžné firmy.

Lucie Mádlová z Asociace společenské odpovědnosti říká: „Sociální podnikatele vnímám jako ‚hnací motor‘ společenské odpovědnosti. Oni jsou totiž společensky odpovědní již ze své podstaty.“

Charitky podruhé, tentokrát v Lidových novinách

Charitky podruhé, tentokrát v Lidových novinách

Charitky podruhé, tentokrát v Lidových novinách!
Článek o společenské odpovědnosti vyšel v pátek 27.6. i v Lidových novinách. Společenská odpovědnost je důležitou součástí strategie mnoha firem.

CSR nebo-li společenská odpovědnost je novou cestou podnikání, kterou se vydává stále více firem. Pořád je jejich cílem zisk, ale berou výrazně větší ohled na své okolí i společnost. Charitky jsou ukázkovým modelem sociálního podnikání, proto jsou v článku uváděny jako příklad fungující společenské odpovědnosti.

Charitky v MF Dnes

Charitky v MF Dnes

Společenská odpovědnost a sociální podnikání byli jedním z hlavních témat jedné z příloh MF Dnes ze dne 24.6.

Své místo v příloze dostaly i Charitky, společensky odpovědný propagační program, prodávající krabičky bonbonů s reklamním potiskem. O tom, jak jsou Charitky kompletovány osobami se zdravotním postižením, i o celém mechanismu fungování Charitek a významu společenské odpovědnosti se můžete dočíst v dvoustránkovém článku MF Dnes.

I business může mít sociální rozměr

I business může mít sociální rozměr

Ve třetím čísle odborného časopisu Brands & Stories vyšel článek o oslavě druhého výročí Charitek. Mezi příběhy českých i zahraničních značek, kterým se časopis věnuje, tak našli své místo i Charitky.

Reportáž čerpala z tiskové konference, kterou Charitky pořádaly, a kde představily úspěchy, změny a novinky ve druhém roce fungování. Za tento rok se Charitkám podařilo podpořit dalších 141 dětí celkovou částkou 218.000 Kč.

Časopis B&S se zabývá značkami, jejich filozofiemi, zajímavostmi a novinkami. Kdo si přečte příběh, zapamatuje si ho a vnímá značku jako známou, sympatickou. Zabývá se také koncepcí obchodů, trendy v reklamních nosičích a inspiruje čtenáře k zajímavým projektům u nás i ve světě. Má vzdělávací charakter nejen pro marketingové odborníky, ale i majitele či provozovatele maloobchodních jednotek.

České sociální podnikání

České sociální podnikání

Na webových stránkách Českého sociálního podnikání si můžete poslechnout, jak významná je souvislost mezi Charitkami a sociálním podnikáním! Na konferenci o sociálním podnikání zaznělo z úst Miriam Janyškové o Charitkách spousta zajímavých informací.

Miriam Janyšková, jako zakladatelka programu představuje Charitky®. Charitky jsou propagační program se sociálním dopadem (variabilní déletrvající reklama + pomáhá dětem a podporuje jejich rozvoj + ruční výroba zdravotně postiženými). Konference o sociálním podnikání aneb PODNIKÁME JINAK se uskutečnila 2.4. -3.4. 2014 v Národní technické knihovně v Praze.
Autorem rozhovoru je Silvie Tombová.

Český rozhlas Dvojka - reportáž o druhém výročí vzniku Charitek

Český rozhlas Dvojka - reportáž o druhém výročí vzniku Charitek

Co jsou to vlastně Charitky a jakých úspěchů dosáhly za dva roky svého působení na trhu, nám ve své reportáži přiblížila Andrea Skalická.

Charitky jsou na našem trhu dva roky a za tu dobu se jim povedlo podpořit více než 320 dětí částkou téměř 425 tisíc korun. O teleskopicky výsuvný obal s osvěžujícími bonbony projevilo zájem doposud více než 20 firem. Se zakladatelkou projektu Miriam Janyškovou, paní Navarovou - maminkou postiženého chlapečka i s Dášou z dětského domova hovořila Andrea Skalická.

Charitky v Pražském deníku

Charitky v Pražském deníku

Charitky už pomohly více než třem stovkám dětí - tuto reportáž přinesl začátkem května Pražský deník.

Bonbónky Charitky se na podzim představily v nové podobě. Originální, teleskopicky výsuvný obal s osvěžujícími minidražé je nyní celý vyráběn v České republice a do jeho kompletace jsou zapojeny i osoby se zdravotním postižením.

Šestileté Lindě pomáhají Charitky

Šestileté Lindě pomáhají Charitky

Časopis Výjimečné ženy přinesl reportáž o šestileté Lindě a příspěvku, který jí Charitky mohly předat díky RWE. U článku jsou uveřejněny i fotografie se Zuzanou Baudyšovou z nadace Naše dítě, která předání příspěvku Lindě zprostředkovala.

Šestiletá Linda trpící autismem s psychomotorickou retardací, oční vadou a vývojovou dysfázií, která má navíc velkou intoleranci na potraviny, dostala prostřednictvím Nadace Naše dítě od Charitek částku 11.760 korun. Tuto částku získaly Charitky díky společnosti RWE, která využila jejich program společensky odpovědné reklamy.

Charitky opět v televizi - v hlavním zpravodajství ČT

TV reportáž vysílaná v neděli 27.4.2014 v Událostech ČT

Reklamní předměty, které pomáhají konkrétním dětem, jsou ekonomicky výhodné pro firmy a dávají práci handicapovaným - speciální bonbony zvané Charitky už v Česku rozdává 20 velkých firem.

Někdy stačí i pár tisíc korun a život je o mnoho snazší, zaplatí tábor pro nadané dítě, lázně pro nemocné nebo poslouží jako základ pro start do života, těmto všem dětem Charitky přispívají. „Jsou to děti handicapované, postižené fyzicky i mentálně, děti ze sociálně slabých rodin i děti z dětských domovů“, říká zakladatelka Charitek Miriam Janyšková.

Pět detí z dětského domova bude mít lehčí vstup do samostatného života

Pět detí z dětského domova bude mít lehčí vstup do samostatného života

Jejich dětství není zdaleka tak bezstarostné, jak by mělo být. Za několik let je čeká opuštění dětského domova a vstup do běžného života. To a mnohem více napsali Unhošťské listy.

Peníze od Charitek jim usnadní vstup do života mimo domov

Peníze od Charitek jim usnadní vstup do života mimo domov

Kladenský deník se zúčastnil předání symbolického šeku Charitek dětem v dětském domově v Unhošti a přinesl o tom zajímavou reportáž.

Unhošť – Dáša, Lukáš a Miloslava toho mají hodně společného. Je jim čtrnáct let a všichni bydlí v Unhošti. Kromě města mají i společnou adresu – zdejší dětský domov. Až dospějí, čekají je těžké chvíle, kdy se budou muset osamostatnit.
Díky programu Charitky to bud mít o trochu jednodušší, dostali totiž od nich každý přes deset tisíc korun. Charitky vytvářejí propagační předměty v podobě mentolových bonbonů v teleskopicky výsuvném obalu. Dvanáct procent ze zisku pak Charitky předávají na podporu neziskových organizací a programů. V tomto případě byly peníze předány na účet projektu podpory konkrétních dětí s název Dejme dětem šanci. A právě do tohoto programu jsou zapsány Dáša, Lukáš a Miloslava z Unhoště.

Charitky v nemocnici - Marketing a media

Charitky v nemocnici - Marketing a media

Týdeník Marketing a Media uveřejnil v části "Společnost" dvě fotografie z předávání dárků v kolínské nemocnici.

Šek převzala z rukou Miriam Janyškové, zakladatelky Charitek a Renaty Mrázové, generální ředitelky ING Životní pojišťovny, Tereza Valentová, ředitelka Nadace Archa Chantal. Za nemocnici se zúčastnil také primář dětského oddělení René Hrdlička, ředitel nemocnice v Kolíně Petr Chudomel.

Vánoční dárek předal MORIS design i šestileté Moničce

Vánoční dárek předal MORIS design i šestileté Moničce

MORIS design napsal ve svém předvánočním newsletteru o příspěvku Charitek předaném Moničce prostřednictvím Klubu Hornomlýnská.

Monička již 4. rokem navštěvuje odlehčovací službu Klubu Hornomlýnská v Centru Filipovka. Z příspěvku ve výši 3 528 Kč, který díky společnosti MORIS design předaly Klubu Hornomlýnská Charitky, bude Monika moci využít 40 hodin odlehčovací služby navíc. Charitky jsou společensky odpovědný projekt, který pomáhá dětem a podporuje jejich rozvoj. Pořízením Charitek (minidražé) však MORIS design nepodpořil pouze Moniku, ale i zdravotně postižené osoby, které Charitky kompletují.

Děti se v nemocnici dočkaly Ježíška

Děti se v nemocnici dočkaly Ježíška

V regionálním týdeníku 5plus2, tentokrát na Kolínsku, byla před Vánocemi uvedena reportáž o předání dárků dětem v Kolínské nemocnici.

Šťastné úsměvy a rozzářené oči drobotiny rozjasnily dětské oddělení kolínské nemocnice, kam již s předstihem dorazil Ježíšek s náručí plnou dárků. Ty si uzdravení malí pacienti nejen odnesou domů, ale některé zůstanou v pavilonu, kde zpříjemní chvíle dalším dětem.
Desítky knížek, rozličné hry či skládačky a výtvarné předměty, rozvíjející fantazii a představivost udělaly malým marodům na dětském oddělení obrovskou radost. Ježíšek na sebe vzal tentokrát ženskou tvář, a to v podobě šéfky nadace Archa Terezy Valentové, zakladatelky Charitek Miriam Janyškové a ředitelky ING pojišťovny Renaty Mrázové.

Nemocné děti navštívil Ježíšek o něco dříve, dostaly dárky na doma i na oddělení

Nemocné děti navštívil Ježíšek o něco dříve, dostaly dárky na doma i na oddělení

Takový titulek dostal článek v Kolínském deníku, který přinesl velkou reportáž z předávání dárků dětem v kolínské nemocnici.

Velký živý strom a pod ním spousta dárků. To je sen asi každého dítěte. A těm nemocným udělá radost ještě o mnoho větší. O tom se přesvědčil nejen personál kolínské nemocnice, ale také ředitelka nadace Archa Chantal Tereza Valentová, Renata Mrázová a Miriam Janyšková. Tři Grácie, které přišly potěšit děti ležící v nemocnici.

Milé poděkování za finanční podporu napsali rodiče Kubíka

Milé poděkování za finanční podporu napsali rodiče Kubíka

Kubík Navara je čtyřletý chlapec, který nemá od malička na růžích ustláno. Narodil se předčasně, ve 25. týdnu těhotenství. Rodiče mu zřídili krásné webové stránky, na kterých poděkovali Charitkám za jejich příspěvek na rehabilitační pobyt v ADELI centru Piešťany.

Poděkování za finanční podporu

Rádi bychom touto cestou nesmírně poděkovali paní Miriam Janyškové za projekt Charitky, díky kterému se podařilo získat téměř 23 tisíc korun na další rehabilitační pobyt pro našeho Kubíčka. Tyto peníze Kubíčkovi věnuje společnost Generali pojišťovna, a.s., která se projektu účastní.

Moc všem děkujeme za tak velký finanční dar a jsme moc rádi, že již na podzim budeme moci s Kubíkem rehabilitační pobyt v ADELI centru absolvovat.

Firmy pomáhají dětem prostřednictvím projektu Charitky

Firmy pomáhají dětem prostřednictvím projektu Charitky

Regionální Týdeník 5plus2 je jedinečné sdružení 71 regionálních periodik. V rubrice Stalo se dostal 20. května 2013 prostor také také projekt Charitky.

"Otevíráme firmám nové dimenze komunikace spojené s možností podporovat děti do 18 let, které naši pomoc potřebují. Finanční prostředky získané formou společensky odpovědné reklamy předáváme dále neziskovým organizacím pracujícím s dětmi," říká zakladatelka a ředitelka Charitek Miriam Janyšková v článku zveřejněném v týdeníku 5plus2.

Charitky pomohly už více než 150 znevýhodněným dětem

Charitky pomohly už více než 150 znevýhodněným dětem

Pražský deník zveřejnil 13.5.2013 v rubrice Z metropole článek o konkrétních výsledcích projektu Charitky.

Zároveň se mohli čtenáři dozvědět, co to vlastně jsou Charitky a jaké je jejich poslání:
Co jsou Charitky? Charitky jsou žvýkačky, mentolky nebo lentilky v patentovaném výsuvném obalu. Povrch tohoto reklamního prostředku je dostatečně prostorný i na obsáhlejší firemní sdělení, než jen pouhé logo. P Část hodnoty objednaných výrobků Charitky předávají dále přímo dětem prostřednictvím ověřených neziskových organizací, z nichž si firma může vybrat svou preferovanou.

Co se o Charitkách dozvěděli posluchači BBC rádia

Co se o Charitkách dozvěděli posluchači BBC rádia

Reportérka českého vysílání rádia BBC Petra Doležalová hovořila 5.5.2013 se zakladatelkou a ředitelkou projektu Charitky, ing. Miriam Janyškovou.

Princip nového komunikačního spojení mezi firmami, veřejností a pomocí dětem prostřednictvím originálního propagačního předmětu, systém výběru prověřených neziskových organizací, zapojení firem vyznávajících společenskou odpovědnost, výsledky za první rok činnosti a také výhledové cíle - to byly hlavní body reportáže BBC rádia.

ČT 24 - Z bonbonů s firemními logy vyrostla podpora pro 163 dětí

ČT 24 - Z bonbonů s firemními logy vyrostla podpora pro 163 dětí

Další informace o projektu Charitky včetně reportáže z Událostí lze najít na webu České televize / ČT 24

UKÁZKA
Charitky se snaží především dětem pomáhat a podporovat jejich rozvoj založený na posilování morálních hodnot společnosti. Projekt si zakládá na originalitě komunikačního spojení mezi firmami a veřejností. Na rozdíl od neziskových organizací se Charitky dokáží samy financovat a nadbytek investovat do svého dalšího rozvoje.

Charitky® – posilují morální hodnoty dětí

Charitky® – posilují morální hodnoty dětí

Na webu občanského sdružení BuduPomahat.cz byl zveřejněn obsáhlý článek o projektu Charitky včetně rozhovoru s Miriam Janyškovou, ředitelkou projektu.

Občanské sdružení BuduPomahat.cz si klade za cíl zprostředkovat veřejnosti informace ze světa pomáhajících a charitativních organizací, vytvořit prostor pro každého, kdo chce pomáhat a podpořit neziskové organizace v možnostech jejich prezentace. Přejeme naší zemi více poctivosti a všestranné úcty. A aby si každý řekl „Já budu pomáhat“.

TV Metropol - Unikátní šance pro děti

TV Metropol - Unikátní šance pro děti

V rámci zpravodajství TV Metropol byl představen projekt Charitky včetně výsledků za první rok působení.

UKÁZKA
A jaké jsou plány Charitky pro další roky? „Plánujeme uvést vůbec první produkt sociálního businessu v České a Slovenské republice. Jeho prostřednictvím budou mít zaměstnanci i veřejnost možnost se intenzivněji zapojit do podpory, kterou Charitky dětem poskytují. A pochopitelně plánujeme zapojit další společnosti a neziskové organizace,“ líčí budoucnost Miriam Janyšková.

Charitky v Událostech na ČT1

Charitky v Událostech na ČT1

Projekt Charitky získal vysílací čas v hlavním zpravodajském pořadu ČT1. Ve večerních Událostech mohli diváci vidět, jak vypadají Charitky a poslechnout si, k čemu slouží.

Získat reklamní předměty, pomoci dobré věci a ještě ušetřit na daních - pro firmy nová ideální kombinace. Nabízí ji speciální projekt Charitky....zaznělo ve večerních Událostech na ČT1.

E15 - Projektu Charitky je právě rok

E15 - Projektu Charitky je právě rok

Tištěné noviny E15 zmiňují projekt Charitky, tentokrát v přímé souvislosti s výroční akcí.

Zkrácená zpráva z magazínu E15:
Charitky jsou neobvyklým reklamním předmětem v podobě mentolek, žvýkaček nebo lentilek v patentovaném obalu, na kterém si společnosti mohou koupit svůj prostor. Z ceny vyrobených předmětů je deset procent určeno na pomoc potřebným dětem prostřednictvím nadací a neziskových organizací. Výroční akce se zúčastnily i děti z dětských domovů a vítězky Světového poháru Dance World Cup, které byly prostřednictvím Charitek v uplynulém roce podpořeny.

Strategie - Charitky pomohou dětem

Strategie - Charitky pomohou dětem

Prostor projektu Charitky věnoval měsíčník Strategie

Co bylo napsáno o Charitkách v měsíčníku Strategie:
Pro děti z dětských domovů, které se chystají na start do samostatného života, je i pár tisíc korun nezanedbatelnou částkou. Mentolky či žvýkačky s názvem Charitky zábavným způsobem dětem pomohou. Firmy si na obal tisknou svá vlastní reklamní sdělení a mentolky používají jako obvyklý reklamní předmět.

Charitky v TV Barrandov

Charitky v TV Barrandov

Projekt Charitky byl představen 16.4.2013 v Hlavních zprávách TV Barrandov. Zajímavá reportáž v hlavním vysílacím čase otevřela prostor pro problematiku pomoci dospívajícím obyvatelům dětských domovů a podpory talentovaných dětí, které nemají možnosti k rozvoji svého nadání. Ředitelka Charitek, ing. Miriam Janyšková, seznámila veřejnost s konkrétními čísly a posláním projektu.

V reportáži dále vystoupila Michaela Chovancová z občanského sdružení Dejme dětem šanci, z nadačního fondu Plaváček. Nechyběly ani samotné děti. O svých pocitech promluvila Lucka, která bude letos maturovat, a to pro ni znamená postavit se na vlastní nohy a bez zázemí fungující rodiny vkročit do samostatného života. Diváci se seznámili i s příběhem sester – dvojčat, která díky podpoře mohou navzdory špatným sociálním podmínkám rozvíjet výjimečné taneční nadání.

BBC rádio vyzpovídalo ředitelku Charitek

BBC rádio vyzpovídalo ředitelku Charitek

V úterý 16.4.2013 v 8:45 vystoupila v rámci českého vysílání rádia BBC ředitelka projektu Charitky, ing. Miriam Janyšková.

O čem byla řeč? Posluchači rádia měli možnost seznámit se trochu blíže s pojmem společensky odpovědné reklamy a především s koncepcí a záměrem projektu Charitky. V průběhu interview byla zhodnocena dosavadní činnost, jmenovány spolupracující organizace a partneři, díky kterým se Charitkám podařilo za první rok existence předat potřebným dětem téměř 207 000 korun.

Pražský deník píše o Charitkách

Pražský deník píše o Charitkách

Postupně vás seznamujeme s příběhy konkrétních dětí, kterým se podařilo finančně přispět díky originálnímu projektu Charitky.

Díky spolupráci s partnery, pro které je společenská odpovědnost pevnou součástí firemní politiky, se nám daří pomáhat právě tam, kde je to nejvíce potřeba.

Pro naši činnost je velmi důležitá také medializace projektu. Velice nás těší každá zmínka o Charitkách, a tak jsme přivítali i článek, který byl na konci března otištěn v Pražském deníku.

Projekt Charitky v magazínu E15

Projekt Charitky v magazínu E15

V internetovém magazínu E15 vyšel v březnu 2013 velmi pěkný článek o našem projektu originálních propagačních předmětů a pomoci potřebným dětem.

Těší nás pozitivní medializace naší práce, která přináší jasně adresovanou finanční pomoc konkrétním dětem. Spolupracujeme s významnými občanskými sdruženími a nadacemi a snažíme se s naším projektem oslovovat společnosti, které se při svém podnikání nezapomínají na společenskou odpovědnost.

Tisková zpráva na cianews.cz

Tisková zpráva na cianews.cz

Tisková zpráva o činnosti Charitek byla zveřejněna na stránkách české informační agentury.

Vybráno z tiskové zprávy:
Je důležité vědět, že společnosti působící v České republice, myslí i při propagaci své značky na ostatní. Že jejich reklama není jen jednoúčelovou akcí, ale její stopa zůstává dlouho v životech dětí, kterým prostřednictvím Charitek pomohla. Společenská odpovědnost firem se odráží i ve vyhledávání nových možností komunikace, které nabízejí svým osobitým způsobem právě Charitky.

Spolupráce Charitek a VW v Benešovském deníku

Spolupráce Charitek a VW v Benešovském deníku

Benešovský deník - rubrika Auto Moto - 27.2.2013

Volkswagen pomáhá dětem Firma proto podporuje společensky zaměřené projekty. Mezi takové patří i projekt Charitky, který vznikl v dubnu 2012. Volkswagen se ihned zařadil mezi významné přispěvatele, když částkou 27 846 Kč podpořil projekt Linka bezpečí ve vaší třídě.

Natankujte informace

Natankujte informace

Čtrnáctideník AUTO7 zmiňuje v rubrice "Natankujte informace" spolupráci automobilového koncernu VW a projektu Charitky.

Volkswagen se připojil do nové charitativní činnosti. V rámci programu (Charitky) již přispěl 27 846 korun na realizaci projektu Linka bezpečí ve vaší třídě. (Charitky) jsou reklamní předměty (žvýkačky atd.), z nichž část zisku jde na charitu.

Významné společnosti podpořily děti prostřednictvím Charitek

Významné společnosti podpořily děti prostřednictvím Charitek

Zveřejněno 11.3.2013 na peoplemanagementforum.cz

Simona, Lucka, Jirka, Ester, Josef nebo Tomáš – to je jen několik jmen dětí, jejichž budoucnost díky projektu Charitky získala konkrétnější a příjemnější obrysy. I když si to mnozí z nás nedokáží představit, pro děti z dětských domovů, které se chystají na start do samostatného života, je i několik tisíc korun nezanedbatelnou částkou, která jim pomůže zvládnout tento těžký krok.

Společnost T-Mobile Czech Republic a cestovní kancelář Periscope Skandinávie přispěly pořízením originálních reklamních mentolek „Charitek“ na podporu dětí z dětských domovů.

Značka Volkswagen podporuje Linku bezpečí

Značka Volkswagen podporuje Linku bezpečí

V internetovém magazínu zenavaute.cz byl v rubrice Hlavní téma zveřejněn článek o spolupráci společnosti Volkswagen a projektu Charitky.

Prostřednictvím Charitek podpořila automobilka částkou 27 846 Kč projekt Linka bezpečí ve vaší třídě, a zajistila tak osvětu 77 dětí v celé České republice.

Charitky – unikátní šance pro děti

Charitky – unikátní šance pro děti

V síti internetových novin regiony24.cz byla zhodnocena činnost Charitek za prvních 9 měsíců práce

Ukázka z článku
Charitky zaznamenaly za pouhých 9 měsíců své existence úspěch. Unikátní projekt dokázal v roce 2012 předat dále na podporu dětí téměř 188.000 Kč.
Jedenáct firem, mezi kterými je například společnost T-mobile, Volkswagen, RWE nebo AC Nielsen, se zapojilo do jedinečné formy podpory dětí prostřednictvím projektu Charitky.

Rytmus života - Mým posláním je pomáhat

Rytmus života - Mým posláním je pomáhat

Ředitelka projektu Charitky vypráví svůj příběh

Ing. Miriam Janyšková, ředitelka projektu Charitky, poskytla časopisu Rytmus života svůj životní příběh, který zároveň objasňuje vznik Charitek; jak a proč vznikla myšlenka spojit sofistikovaný reklamní předmět s pomocí potřebným.

Osobní rozvoj - Předávejte dále tradiční hodnoty s grácií

Osobní rozvoj - Předávejte dále tradiční hodnoty s grácií

Rozsáhlá prezentace projektu Charitky ve společenském magazínu Osobní rozvoj - rozhovor s ředitelkou Charitek, Ing. Miriam Janyškovou

UKÁZKA: Nápad se zrodil v hlavě mladé, ambiciózní ženy Miriam Janyškové, která v sobě nezapře zkušenosti z reklamy a marketingu. Její projekt Charitky hodlá být spojovacím článkem, jakýmsi mostem mezi společensky odpovědnými firmami na straně jedné a neziskovými oraganizacemi pomáhajícími dětem na straně druhé.
Unikátní je především způsob získávání prostředků. Stále více firem a společností poslední dobou hledá možnosti, jak ze svých prostředků podpořit neziskovou sféru na principu závazku společenské odpovědnosti. Charitky tudíž nejsou klasická forma charity.

Moje zdraví - Tichá pošta

Moje zdraví - Tichá pošta

Pěkná zmínka o projektu Charitky vyšla 29.9.2012 v časopisu Moje zdraví

UKÁZKA: Jestliže máte v ruce „charitku“, může vás hřát dobrý pocit u srdce, že pomáháte dětem. Charitky jsou mentolky, na kterých si pochutnáte a které navíc nesou jednoduché a silné poselství: lokální firmy, velké nadnárodní společnosti i jiné organizace myslí na děti a pomáhají jim.

Instinkt, Týden, Profit a Osobní rozvoj - Není reklama jako reklama

Instinkt, Týden, Profit a Osobní rozvoj - Není reklama jako reklama

Celostránková prezentace projektu Charitky v několika časopisech.

Reklama založená na prezentaci společenské odpovědnosti firem nabývá stále většího významu. Jde o originální komunikační prostředek, který dokáže šířit dobré poselství a deklaruje společenskou sounáležitost. Reklama neodmyslitelně patří k podpoře firmy nebo značky a může mít i méně tradiční tvář a hlubší přesah sdělení, než bývá zvykem.

Šumperský a jesenický deník - Charitky přibližují koncept společenské odpovědnosti

Šumperský a jesenický deník - Charitky přibližují koncept společenské odpovědnosti

Článek zveřejněný v Šumperském a jesenickém deníku přibližuje poslání projektu Charitky.

UKÁZKA: Charitky jsou rafinované, společensky odpovědné reklamní předměty pro jakékoliv personifikované firemní sdělení. Deset procent z ceny tohoto předmětu je věnováno na projekty podporující rozvoj, vzdělávání a společenské chování dětí.
Charitky se rozhodly jako svůj reklamní předmět použít bonbony, které v koši nikdy
nekončí. Balení cukrátek poskytuje velkou plochu vymezenou personifikovanému
sdělení, tedy reklamě.

Letní kampaň v on-line médiích

V průběhu července a srpna byl projekt Charitky prezentován a propagován na mnoha elektronických platformách. Využili jsme nejrůznější odborné i zájmové portály, zpravodajské servery.

ČERVENEC:

Prosperita Madam Business - příloha tištěného měsíčníku Prosperita. Tematicky zaměřené celky věnované především podnikatelkám a manažerkám.

www.iprosperita.cz - internetový komunikační titul, který doplňuje svými možnostmi aktuálního sdělování tištěný měsíčník Prosperita.

Firmy sobě! - tiskové zprávy, PR články a informace z dění ve vašem okolí. Firmysobě.cz jsou určeny pro propagaci firem, neziskových organizací i jednotlivců.

I-PR.CZ - portál pro publikování PR článků

VANILKA.CZ - portál pro všechny, kteří ještě neztratili hlavu. Portál Vanilka vznikl na podzim roku 2009 jako prostor pro všechny „starší a pokročilé“.

PRzapisnik.cz - server pro publikování PR článků


SRPEN:

xnovinky.cz - první a originální rss agregátor v České republice

novina.cz - zpravodajství z různých zdrojů na jednom místě

rssportal.cz - nejnovější vydané zprávy bez třídění kategorií. Novinky z celého světa na jednom místě.

Trafika.cz - Zprávy a denní tisk na jednom místě

Ladynet.cz - Portál pro ženy

.

Právě dnes - Charitky: firemní reklamní předměty ve prospěch charitativních projektů

Právě dnes - Charitky: firemní reklamní předměty ve prospěch charitativních projektů

Informace o projektu Charitky se objevila i na zpravodajském portálu prevednes.cz

ČT24 - dopolední blok Ekonomika

ČT24 - dopolední blok Ekonomika

Charitky jste mohli vidět a slyšet ve čtvrtek 26.4.2012 v dopoledním bloku Ekonomika na ČT24.

CZ / EN
Úvodní stránka
Aktuální zajímavosti
Příběhy šťastných dětí
Co jsou Charitky?
Ruční výroba zdravotně postiženými
Pomáhají rozvoji dětí
Předávají dále...
Charitky jsou podporovány
Kontakt