Poslání Charitek

Vizí Charitek jsou děti měnící a tvořící společnost.
Posláním Charitek je finančně udržitelným způsobem pomáhat dětem a podporovat jejich rozvoj k vytvoření etické společnosti.
Cílem Charitek je maximalizace počtu podpořených dětí a maximalizace prodaných kusů vyrobených zdravotně postiženými.

I business může mít sociální rozměr !

I business může mít sociální rozměr !

Celou svou profesní kariéru se věnuji strategickému brand managementu, protože nejlépe odpovídá mé tvůrčí a kreativní osobnosti. Po odchodu z korporátní sféry marketingových pozic jsem si založila svou vlastní reklamní agenturu a stala se strategickým partnerem při rozvoji mezinárodních značek.

V roli ženy a milující matky chci však i já být aktivním přínosem pro společnost a dávat jí mou vlastní přidanou hodnotu. Spojením marketingových business zkušeností s mou vášní jsem našla způsob, jak získat finanční prostředky pro podporu rozvoje dětí. Nesmírnou inspirací je mi v tomto můj 8-letý syn Matýsek. Díky němu si totiž uvědomuji, jak důležité je formovat a rozvíjet malé lidské osobnosti a jak málo často stačí k tomu, aby správné podněty posilovaly jejich výjimečnost. Vždyť právě v rukou našich dětí je budoucnost celé společnosti a Země.

A takto se zrodily Charitky® – finančně udržitelný propagační program se sociálním dopadem. Za více než 3 roky své existence již podpořil 540 dětí částkou přes 550.000 Kč.

Máte také svůj sen? A potkává se s tím mým? Můžeme na jeho naplnění pracovat společně.
Stačí jen udělat ten první krok. Předávat dále ...

S úctou,
Miriam Janyšková

Předávejte poselství Charitek dále...

Předávejte poselství Charitek dále...

Pokud už dávno víte, že pomoc jakékoliv organizace může být tím nejlepším způsobem, jak skutečně podpořit dobrou věc, jste zde správně. I Vy se můžete stát partnerem Charitek! Nezáleží na tom, jste-li firma, mediální nebo vzdělávací organizace, nebo snad jiná instituce. Záleží jen na Vaší dobré vůli a ochotě předávat poslání Charitek dále…

Myslíte si, že si náš projekt zaslouží Vaši pozornost? Můžete nám pomoci i tím zdánlivě nejjednodušším způsobem: předávejte poslání Charitek dále… Každému, kdo chce poslání Charitek šířit, ať slovem či obrazem, poskytnu ráda maximální možnou podporu.

CZ / EN
Úvodní stránka
Aktuální zajímavosti
Příběhy šťastných dětí
Co jsou Charitky?
Ruční výroba zdravotně postiženými
Pomáhají rozvoji dětí
Předávají dále...
Charitky jsou podporovány
Kontakt