Marta, Pavlík a Honzík z Hostivického Klokánku

Marta, Pavlík a Honzík z Hostivického Klokánku

Hostivický Klokánek dostal od Charitek příspěvek pro své svěřence v celkové výši 8.651 Kč. Tento příspěvek byl rozdělen mezi tři děti na jejich různé potřeby.

Marta, které je nyní 15 let, byla do Klokánku přijata v zimě roku 2011 se svým mladším bratrem z důvodu zanedbání péče a psychického a fyzického týrání. Děti často zůstávaly samy doma, byly zanedbané a podvyživené a také často bity. Martin bratr po čase odešel do pěstounské péče, ale Marta si raději přála zůstat v Klokánku. Pravidelně se stýká se svým otcem i s matkou. S matkou zpočátku odmítala jakýkoliv kontakt, postupně se ale jejich vztah vylepšil. Soud vyhověl přání dívenky a svěřil ji do Klokánku do jejích 18ti let, než dostuduje střední školu. Poté by Marta chtěla bydlet ve startovacím bytě zprostředkovaném Klokánkem. Marta si vždy přála naučit se moderní tance, příspěvek od Charitek ve výši 2.000 Kč na zaplacení kurzovného Street dance ji v tomto může pomoci.

Honzík a Pavlík byli do Klokánku přijati v zimě roku 2013 z důvodu bytové nouze rodiny. V rodině byla také zjištěna špatná sociální situace doprovázená domácím násilím. Zpočátku rodiče hochy často navštěvovali a brali si je i na víkendové pobyty. Postupně se frekvence návštěv snižovala a vyšlo najevo, že spolu rodiče již nežijí. Oba rodiče vyjadřují zájem převzít děti do své péče, prozatím se jim však nepodařilo vytvořit vhodné podmínky pro výchovu dětí a tak děti nadále zůstávají v Klokánku. Jejich psychickým potížím, nekoncentrovanosti a snížené imunitě by prospěl pobyt v solné jeskyni. Z příspěvku Charitek ve výši 3.360 Kč budou moci dvakrát týdně po dobu 3 měsíců docházet relaxovat a nabírat sílu z krystalické soli.
Ze zbývající částky 3.291 Kč budou částečně uhrazena rovnátka pro Pavlíka, který si je již dlouho přál, a která mu jeho rodina bohužel nemohla poskytnout.


Na přání rodin jsou jména dětí změněna.

CZ / EN
Úvodní stránka
Aktuální zajímavosti
Příběhy šťastných dětí
Co jsou Charitky?
Ruční výroba zdravotně postiženými
Pomáhají rozvoji dětí
Předávají dále...
Charitky jsou podporovány
Kontakt