Příspěvek 3 dětem – Ondrovi, Moničce a Honzíkovi

Příspěvek 3 dětem – Ondrovi, Moničce a Honzíkovi

Ondra, Monička a Honzík si rozdělí částku 15.000 Kč, kterými je Charitky podpoří prostřednictvím neziskové organizace Hornomlýnská díky společnostem TOTAL a AS 24.

Celková částka byla rozdělena na potřeby tří dětí. Prvním z nich je dvanáctiletý Ondra, který má těžké kombinované postižení, celkový opožděný vývoj, který je spojený s vadou řeči a zraku.
K přemisťování Ondra musí používat invalidní vozík. Ondra potřebuje vzhledem ke svému postižení při přesunech a cestování specifickou podporu – osobní asistentku. Ta ho doprovází do ZŠ a vede ho k používání verbální komunikace a podporuje ho v samostatnosti při zvládání úkolů spojených s přepravou.

Druhým podpořeným dítětem je Monička, které je sedm let a trpí mitochondriálním onemocněním, hypotonií a epilepsií. Hornomlýnskou navštěvuje již 5 let a využívá zde odlehčovací službu. Posláním této služby je umožnit ulehčení rodičům celodenně se starajícím o dítě se zdravotním postižením a zároveň vytvořit vhodné podmínky pro podporu rozvoje těchto dětí.

I Honzík, kterému jsou čtyři roky využívá v Hornomlýnské odlehčovací službu. Honzík má westův syndrom, poruchu CVI (kortikální poškození zraku) a TMR (těžkou mentální retardaci) Honzík v Hornomlýnské využívá celou řadu aktivit. Nejvíce mu vyhovují hudební aktivity, které rozvíjejí jeho cit pro hudbu a rytmus. Díky pohybovým aktivitám se zlepšuje v hrubé i jemné motorice, má větší sílu, je obratnější a soustředěnější.

Dětem jsou příspěvky poskytovány postupně formou 50% slevy na měsíční úhrady za poskytnutou službu. Každá tato částka pokryje 100 – 111 hodin času příslušných sociálních pracovníků.

CZ / EN
Úvodní stránka
Aktuální zajímavosti
Příběhy šťastných dětí
Co jsou Charitky?
Ruční výroba zdravotně postiženými
Pomáhají rozvoji dětí
Předávají dále...
Charitky jsou podporovány
Kontakt