Příspěvek pro Denise na socioterapeutický program

Příspěvek pro Denise na socioterapeutický program

Třináctiletý Denis je mimořádně intelektově nadaný chlapec, přesto sociálně znevýhodněný a se společenským hendikepem.

Denis je mimořádně intelektově nadaný chlapec, který potřebuje podporu ve své složité životní situaci. Jeho mimořádně vysoké IQ (nad 130) ho v „klasické“ škole řadilo mezi problémové děti, protože zlobil, vyrušoval, nudil se. Naštěstí se musel s maminkou přestěhovat k babičce a jeho nejbližší školou se stala ZŠ nám. Curieových (Praha 1). Díky osvícenosti tamních pedagogů, kteří se systematicky věnují problematice intelektově nadaných dětí, byla Denisovi zajištěna návštěva pedagogicko-psychologické poradny. Ta skutečně potvrdila příčinu jeho nekonformního chování v jeho mimořádné inteligenci. Jeho rodinné zázemí ho v dalším vědomostním rozvoji a v posílení mezilidských vztahů bohužel podpořit nemůže. Ze sociálních důvodů je společně s maminkou závislý výhradně na příjmu babičky. Babička mu jednoduše nemůže zaplatit kroužek, který by ho bavil a umožňoval získání přátel či sounáležitost s partou svých vrstevníků.

Charitky podpoří Denise celkovou částkou 6.450 Kč a to díky ARC-Robotics ve výši 4.200 Kč a K+K Hotels ve výši 2.250 Kč. Z finančních prostředků bude uhrazen chlapcův pobyt na dětském táboře organizovaném občanským sdružením Anima – terapie v rámci socioterapeutického programu „Závislí na závislých“ a pomůcky do dalšího školního roku.

CZ / EN
Úvodní stránka
Aktuální zajímavosti
Příběhy šťastných dětí
Co jsou Charitky?
Ruční výroba zdravotně postiženými
Pomáhají rozvoji dětí
Předávají dále...
Charitky jsou podporovány
Kontakt