Lukáš je dalším příjemcem příspěvku od Charitek a T-Mobile

Lukáš je dalším příjemcem příspěvku od Charitek a T-Mobile

Projekt Charitky ve spolupráci se společností T - Mobile zajistil pro Lukáše finanční příspěvek 10.260,- Kč. Částka bude uložena na účet projektu „Podporuj mě…“ pod variabilním symbolem Lukáše a bude mu vyplacena po opuštění dětského domova.

Luky je klidný, ochotný a veselý kluk. Rád pomáhá se vším, co je potřeba. Nemá žádné konflikty a ostatní děti ho bez problému akceptují. Rád sportuje a taky ho baví počítače.

Jen nemá to štěstí, žít a vyrůstat ve spokojené rodině. Je jedním z dětí, které se z různých důvodů dostaly do dětského domova. Zařazením do projektu „Podporuj mě…“ garantovaného o.p.s. Dejme dětem šanci se zvyšuje naděje, že se mu vstup do samostatného života podaří i bez zázemí fungující rodiny.

CZ / EN
Úvodní stránka
Aktuální zajímavosti
Příběhy šťastných dětí
Co jsou Charitky?
Ruční výroba zdravotně postiženými
Pomáhají rozvoji dětí
Předávají dále...
Charitky jsou podporovány
Kontakt