Příspěvek na rehabilitační pobyt pro Lindu

Příspěvek na rehabilitační pobyt pro Lindu

Opakovaná spolupráce Charitek a RWE opět přinesla finanční prostředky určené na pomoc dětem. V březnu byl předán symbolický šek nadaci Naše dítě, která částku 11.760 Kč získanou od Charitek věnuje Lindě. Šek převzala Zuzana Baudyšová, ředitelka nadace Naše dítě.

Linda je šestiletá holčička, které příspěvek pomůže zafinancovat hiporehabilitační pobyt v Krkonoších. Celková částka za pobyt činí 19.710,-Kč, část pokryje dar Charitek a zbývající finance poskytne Nadace Naše dítě.

Linda trpí autismem s psychomotorickou retardací, oční vadou a vývojovou dysfázií. Navíc má velkou intoleranci na potraviny, musí dodržovat bezlepkovou a nemléčnou dietu, v důsledku toho nemůže navštěvovat školku nebo podobné zařízení. Maminka Lindy je samoživitelka, která se stará ještě o druhou dcerku.

Hiporehabilitační pobyt již jednou Linda absolvovala a velmi jí pomohl.

CZ / EN
Úvodní stránka
Aktuální zajímavosti
Příběhy šťastných dětí
Co jsou Charitky?
Ruční výroba zdravotně postiženými
Pomáhají rozvoji dětí
Předávají dále...
Charitky jsou podporovány
Kontakt