Další podpora pro Nisanur

Další podpora pro Nisanur

Malou Nisanur díky projektu Charitky podpořila i společnost HOTEL TIME. Prostřednictvím obecně prospěšné společnosti Centrum pro dětský sluch Tamtam přispěly Charitky Nisanur částkou ve výši 1 680 Kč na osobní asistentku do školky.

Nisanur je čtyř letá holčička, která se narodila s oboustrannou hluchotou, proto jí byl přidělen kochleární implantát. Sluchovou vadu doprovází opožděný psychomotorický vývoj. Rodiče poskytují Nisanur starostlivou péči a mají velký zájem o její další rozvoj v maximální možné míře. Rádi by dopřáli Nisanur nové podněty a zážitky v kolektivu jejích vrstevníků. Dívka navštěvuje speciální mateřskou školu pro sluchově postižené. Pedagogové i přes počáteční snahu nejsou schopni poskytnout Nisanur plnohodnotnou péči, neustálý individuální přístup a nezbytnou fyzickou podporu při každodenních úkonech. Aby mohla Nisanur aktivněji prožívat činnosti ve školce spolu s ostatními dětmi, neobejde se bez osobního asistenta, s jehož dopomocí je podpořeno sociální začlenění dívky do kolektivu.

CZ / EN
Úvodní stránka
Aktuální zajímavosti
Příběhy šťastných dětí
Co jsou Charitky?
Ruční výroba zdravotně postiženými
Pomáhají rozvoji dětí
Předávají dále...
Charitky jsou podporovány
Kontakt