Helenka se i díky Charitkám vypraví za kamarády

Helenka se i díky Charitkám vypraví za kamarády

Na začátku prosince proběhlo v prostorách ING Životnej poisťovňe předání symbolického šeku na 820 EUR, který z rukou Miriam Janyškové a generálního ředitele ING Životnej poisťovňe Dušana Quise převzala přímo devítiletá Helenka.

Holčička je zařazena do grantového programu Hodina deťom. Příspěvek byl předán prostřednictvím Nadácie pre deti Slovenska. Helenka žije v dětském domově, kde vyrůstá ve skupině mentálně postižených dětí. Peníze jí umožní pokrýt náklady související s jejími výlety za zdravými vrstevníky, mezi kterými je velmi šťastná.

CZ / EN
Úvodní stránka
Aktuální zajímavosti
Příběhy šťastných dětí
Co jsou Charitky?
Ruční výroba zdravotně postiženými
Pomáhají rozvoji dětí
Předávají dále...
Charitky jsou podporovány
Kontakt