Hodiny odlehčovací služby pro Moničku

Hodiny odlehčovací služby pro Moničku

Monička v létě oslavila 6 let a již 4. rokem navštěvuje odlehčovací službu Klubu Hornomlýnská v Centru Filipovka. Díky Charitkám a společnosti MORIS design a jejich příspěvku ve výši 3 528 Kč bude Monika moci využít celých 40 hodin odlehčovací služby navíc.

Monička se narodila v červenci roku 2007 jako zdravá holčička, u které se však záhy začaly objevovat odchylky ve vývoji, převážně po motorické stránce. Na doporučení obvodní lékařky začala cvičit Vojtovu metodu a po nějaké době se podrobila vyšetření na magnetické rezonanci. Ta odhalila atrofii bílé kůry mozkové a následně byla Monička přijata do péče oddělení metabolických vad a dětské neurologie, kde nám byl předán kontakt na Ranou péči. Během dvou let, kdy probíhaly různé testy a hospitalizace, dospěli lékaři k finální diagnóze: mitochondriální encefalopatie (metabolicko-genetické onemocnění), těžká psychomotorická retardace, mikrocefalie a epilepsie.

Po počátečním období intenzivní péče o malou Moničku, jsme stále více zaznamenávali dcerčin silný sociální kontakt a zvídavost a v té době se konzultantka z Rané péče zmínila o odlehčovací službě Klubu Hornomlýnská, kam mohou děti docházet již od 2 let. Monička tedy začala navštěvovat odlehčovací službu na podzim roku 2009 (měla 2 roky a 3 měsíce).

Zpočátku Monička navštěvovala Centrum Filipovka 1 - 2x týdně a když její maminka nastoupila na částečný úvazek do zaměstnání, začala docházet častěji. Kolektiv dětí, pestrý program a intenzivní péči asistentek si vždy užívala, a když do školky přijíždí, často výská radostí a prostředí poznává.

Velmi se jí zamlouvají masáže (bazální stimulace, aromaterapie), canisterapie (před rokem dostala svého asistenčního pejska – labradorku Cindy), pobyt ve psychorelaxační místnosti a hlavně mazlení a dovádění s obětavými a trpělivými asistentkami. Jsme za tuto péči moc vděční, neboť nám umožnila trochu si od náročné péče oddychnout, vrátit se do práce, poskytnout dcerce nové a velmi podnětné vjemy a celkově přispět k jejímu dalšímu rozvoji. Monička si velmi rychle zvykla na jiné než domácí prostředí, odloučení jí nedělá větší problémy a pobyt ve školce jí bezesporu prospívá. To vše je samozřejmě dáno velice odbornou péčí celého týmu Filipovky.

CZ / EN
Úvodní stránka
Aktuální zajímavosti
Příběhy šťastných dětí
Co jsou Charitky?
Ruční výroba zdravotně postiženými
Pomáhají rozvoji dětí
Předávají dále...
Charitky jsou podporovány
Kontakt