Příspěvek pro Rudu na rozvoj hudebního talentu

Příspěvek pro Rudu na rozvoj hudebního talentu

Rudovi je 18 let a v dětském domově žije už dlouho. Je spolehlivý, skromný a ohleduplný. Má velký hudební talent, který začal rozvíjet až po příchodu do dětského domova. Hraje na kytaru, mandolínu a banjo. V květnu 2013 skládal talentové zkoušky ZUŠ Krnov, rád by se naučil hrát i na housle. Charitky ve spolupráci se společností Phoenix podpořily Rudu částkou 3.528,- Kč.

Ruda je zařazen do Stipendijního programu neziskové organizace Dejme dětem šanci. Cílem programu je dát dětem možnost studovat zvolený obor či pokračovat dále ve studiu, aby získaly patřičnou kvalifikaci, a tím se zvýšila jejich možnost uplatnění na trhu práce. Zařazení do programu zároveň posiluje osobnostní rozvoj dítěte. Pokud dostane dítě možnost realizovat se v oboru, který ho naplňuje, zvýší se jeho šance na uplatnění v samostatném životě.

Stipendijní program se týká dětí ve věkové skupině od 14 let výše, tedy těch, které čeká výběr střední školy. Dětské domovy nemohou často zabezpečit konkrétní požadavky dětí spojené s jejich vzděláváním a s přípravou na jejich budoucí povolání. Šance, že dítě dokončí studium oboru, který ho baví, a který si mohlo samo zvolit, je mnohonásobně vyšší, než když bude studovat obor, který ho v podstatě nezajímá.

V rámci tohoto projektu jsou také dětem propláceny nájmy ve startovacích bytech, kde si mohou zkusit samostatný život „nanečisto“ stále ještě pod ochranou dětského domova.

CZ / EN
Úvodní stránka
Aktuální zajímavosti
Příběhy šťastných dětí
Co jsou Charitky?
Ruční výroba zdravotně postiženými
Pomáhají rozvoji dětí
Předávají dále...
Charitky jsou podporovány
Kontakt