Příspěvek pro Michaelu zařazenou do Stipendijního programu

Příspěvek pro Michaelu zařazenou do Stipendijního programu

Společnost ACNielsen Czech Republic, s.r.o. podpořila prostřednictvím Charitek částkou 3 000 Kč Michaelu, zařazenou do Stipendijního programu neziskové organizace Dejme dětem šanci.

Jedná se o program, který má za úkol usnadnit dětem a mladým lidem vyrůstajícím v dětských domovech přípravu na jejich budoucí povolání a na samostatný život a zároveň posílit jejich osobnostní rozvoj. Cílem programu je dát co nejvíce dětem možnost pokračovat ve studiu, aby získali nějakou kvalifikaci, a tím se zvýšila jejich možnost uplatnění se na trhu práce. Právě proběhlo výběrové řízení pro 2. ročník Stipendijního programu, kam bude zařazeno celkem 30 dětí!

Michaela má díky Stipendijnímu programu možnost studovat obor, který si vybrala. Příspěvek jí poslouží na vybavení a školní pomůcky, úhradu kurzů a náklady spojené s cestou do školy.

CZ / EN
Úvodní stránka
Aktuální zajímavosti
Příběhy šťastných dětí
Co jsou Charitky?
Ruční výroba zdravotně postiženými
Pomáhají rozvoji dětí
Předávají dále...
Charitky jsou podporovány
Kontakt