Lucie získala od Charitek příspěvek na svoje konto

Lucie získala od Charitek příspěvek na svoje konto

Lucku letos čeká maturita a odchod z dětského domova. Je cílevědomá, vstřícná a přátelská. A za chvíli bude vystavena těžké zkoušce vstupu do samostatného života bez zázemí fungující rodiny. Zařazení do projektu „Podporuj mě…“, je jedna z vítaných možností pomoci, jak tuto těžkou etapu jejího života zvládnout.

Jedná se o projekt dlouhodobé finanční podpory dítěte po dobu jeho pobytu v domově s tím, že naspořené prostředky mu budou k dispozici až po opuštění dětského domova a usnadní mu začátek samostatného života. Občanské sdružení DEJME DĚTEM ŠANCI je garantem účelného využití naspořené částky. Pro děti se hledají primárně dlouhodobí podporovatelé, kteří se smluvně zaváží k podpoře dítěte a formou měsíčních splátek mu spoří.

Jejich dětství není zdaleka tak bezstarostné, jak by mělo být, a najednou končí. Jsou sice formálně dospělí, ale přesto pořád děti. Na cestu dostanou ze zákona maximálně 15 000 Kč. Nemají nic, neznají příklad fungující domácnosti, nemají se kam vrátit a musejí se postarat samy o sebe. Dovedete si představit svoje děti v podobné situaci? Peníze se najednou zdají tím nejmenším, co jim můžeme dát, ale pomohou víc, než se může zdát!

Projekt Charitky ve spolupráci se společností T-Mobile podpořil Lucii částkou 7.480,- Kč. Tento příspěvek bude uložen na účet projektu „Podporuj mě…“ pod variabilním symbolem Lucie a bude jí vyplacen po opuštění dětského domova, aby jí ulehčil začátek samostatného života.

CZ / EN
Úvodní stránka
Aktuální zajímavosti
Příběhy šťastných dětí
Co jsou Charitky?
Ruční výroba zdravotně postiženými
Pomáhají rozvoji dětí
Předávají dále...
Charitky jsou podporovány
Kontakt