Podpora pro Ester na cestě do dospělosti

Podpora pro Ester na cestě do dospělosti

Největším životním snem osmnáctileté Ester je stát na divadelním jevišti a vychutnávat aplaus publika. Realita je však jiná. V občasném kontaktu je jen se svojí babičkou a dobře ví, že až opustí dětský domov, bude se muset o sebe postarat sama. Proto uvítala možnost zařazení do projektu „Podporuj mě…“.

Jedná se o projekt dlouhodobé finanční podpory dítěte po dobu jeho pobytu v domově s tím, že naspořené prostředky mu budou k dispozici až po opuštění dětského domova a usnadní mu začátek samostatného života. DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. je garantem účelného využití naspořené částky. Pro děti se hledají primárně dlouhodobí podporovatelé, kteří se smluvně zaváží k podpoře dítěte a formou měsíčních splátek mu spoří.

Děti z dětských domovů, jsou děti jako každé jiné, jen mají často za sebou již v útlém věku plno negativních zkušeností a chybí jim zázemí funkční rodiny. Start do života je pro tyto mladé lidi po odchodu z dětského domova bez podpory rodiny velice těžkou životní zkouškou a bez pomoci zvenčí velmi těžko zvládnutelnou.

Projekt Charitky ve spolupráci se společností T-Mobile podpořil Ester částkou 7.480,- Kč. Tento příspěvek bude uložen na účet projektu „Podporuj mě…“ pod variabilním symbolem Ester a bude jí vyplacen po opuštění dětského domova, aby jí ulehčil začátek jejího samostatného života. Celková naspořená částka může být použita např. na úhradu nájemného, bytového vybavení, financování dalšího studia nebo může být vyplácena postupně formou měsíční renty.

CZ / EN
Úvodní stránka
Aktuální zajímavosti
Příběhy šťastných dětí
Co jsou Charitky?
Ruční výroba zdravotně postiženými
Pomáhají rozvoji dětí
Předávají dále...
Charitky jsou podporovány
Kontakt