Dobrý skutek pro Tadeáše s přispěním Charitek

Dobrý skutek pro Tadeáše s přispěním Charitek

Na předchozí spolupráci navázaly Charitky a společnost AC Nielsen a další finanční příspěvek putoval do občanského sdružení Dobrý skutek. Konkrétně na konto Tadeáše Zicha.

Tadeášek trpí dětskou mozkovou obrnou NS (splastická tripalesa). Má postižené obě nožičky a levou ručičku. Chůzi nezvládá, pohybuje se jen s chodítkem, plazením či lezením, vyžaduje neustálý dohled. I jeho artikulační dovednosti jsou omezené postižením hrubé i jemné motoriky, oslabením svalstva orofaciální oblasti a navíc trpí i postižením zraku. Maminka samoživitelka se ze všech sil snaží zajistit Tadeášovi co nejlepší možnou péči. O pomoc se obrátila i ke sdružení Dobrý skutek.

Dobrým skutkem pro Tadeáše je uhrazení rehabilitačního pobytu v centru ADELI v Piešťanech. Cena za pobyt je 75 000 Kč a z 85 % se už prostřednictvím 19 dárců podařilo potřebnou částku vybrat. Díky spolupráci s AC Nielsen mohly Charitky přispět na Tadeášovo konto 3.500,- Kč

CZ / EN
Úvodní stránka
Aktuální zajímavosti
Příběhy šťastných dětí
Co jsou Charitky?
Ruční výroba zdravotně postiženými
Pomáhají rozvoji dětí
Předávají dále...
Charitky jsou podporovány
Kontakt