Příběh o Johance, nových botách a naději

Příběh o Johance, nových botách  a naději

Všichni rodiče se těší, až jejich dítě udělá své první krůčky, vysloví první slůvka…
Na tyto krásné životní okamžiky se těšila i maminka dnes již osmileté Johanky. Při pohledu na svoje miminko si představovala malou holčičku v princeznovských šatech, jak vesele skotačí, zpívá a možná ji i napadlo… „třeba z ní jednou bude tanečnice“. Tento krásný sen se ale rozplynul jako pára nad hrncem, když uslyšela z úst lékařů strašnou větu: „Vaše dcera Johanka trpí dětskou mozkovou obrnou.“

V tu chvíli si maminka Johanky uvědomila, že její dcera nikdy nebude moci takové sny realizovat. Řekla si tedy, že udělá všechno, aby mohla její dcera prožít život alespoň jako většina jejích vrstevníků. Aby mohla chodit do „normální“ školy.

K tomu, aby Johanka mohla chodit do školy s ostatními zdravými dětmi, musela pro ni její maminka zajistit speciální zdravotní obuv nezbytnou pro bezpečnou chůzi. Dále odbornou osobní asistentku z centra pro zdravotně postižené, která by Johanku do školy doprovázela.

Na zakoupení zdravotních bot a zajištění osobní asistentky bylo třeba získat částku celkem 22.000,- Kč. Jeden pár zdravotních bot stojí 3.500,- Kč a pro běžnou potřebu jsou potřeba dva páry. Na zajištění odborné zdravotní asistentky z centra pro zdravotně postižené bylo třeba 15.000,- Kč.

Vzhledem k tomu, že je maminka malé Johanky samoživitelka a neměla dostatek finančních prostředků, obrátila se s žádostí o pomoc na charitativní sdružení Dobrý skutek.

Uveřejněná žádost o pomoc pro Johanku oslovila Miriam Janyškovou, výkonnou ředitelku projektu Charitky. Ta kontaktovala charitativní sdružení Dobrý skutek a postupně se obrátila na firmy Orion Oyj, Widex Line a Import Volkswagen Group se žádostí o zapojení se do společensky odpovědného projektu k podpoře rozvoje dětí. Prostřednictvím Charitek výše uvedené organizace přispěly Johance celkovou částkou 9.070,- Kč.

V září udělala Johanka v nových zdravotních botách a v doprovodu své odborné asistentky první krok na cestě ke vzdělání. Určitě z ní nebude tanečnice, jak o tom snila její maminka, ale možná z ní bude úspěšná lékařka, která bude podobně postiženým dětem pomáhat na cestě k dosažení jejich životních snů. Hodně štěstí na této cestě….

CZ / EN
Úvodní stránka
Aktuální zajímavosti
Příběhy šťastných dětí
Co jsou Charitky?
Ruční výroba zdravotně postiženými
Pomáhají rozvoji dětí
Předávají dále...
Charitky jsou podporovány
Kontakt