Charitky vyslyšely Evinu prosbu o podporu

Charitky vyslyšely Evinu prosbu o podporu

Eva nemá to štěstí žít a vyrůstat ve spokojené rodině. Je jedním z dětí, které se z různých důvodů dostaly do dětského domova. S Evou jsou v domově i její sourozenci. Eva je nejstarší z nich, a tak je zvyklá se o své mladší sourozence starat. V tomto ohledu je velice zodpovědná.

Jinak je Eva veselá, třináctiletá, kamarádská slečna, která ráda tráví čas ve společnosti svých kamarádek, se kterými probírá všechno, co děvčata jejího věku baví a zajímá. Také má velice ráda hudbu, ráda a dobře zpívá nebo pravidelně chodí na hodiny zumby.

Eva navštěvuje sedmou třídu základní školy. Po skončení základní školy bude pokračovat ve studiu na střední škole, ale jednou přijde den, kdy studia dokončí a bude muset dětský domov opustit. Nebude pro ni jednoduché postavit se na vlastní nohy bez pomoci a zázemí rodiny. Proto Evě teta v dětském domově poradila, aby se nechala zařadit do projektu „Podporuj mě…“.

Jedná se o projekt dlouhodobé finanční podpory dítěte po dobu jeho pobytu v domově s tím, že naspořené prostředky mu budou k dispozici až po opuštění dětského domova a usnadní mu začátek samostatného života. DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. je garantem účelného využití naspořené částky. Pro děti se hledají primárně dlouhodobí podporovatelé, kteří se smluvně zaváží k podpoře dítěte a formou měsíčních splátek mu spoří.

Projekt Charitky ve spolupráci se společností Pokorný & Partner podpořil Evu částkou 1.810,- Kč. Tento příspěvek bude uložen na účet projektu „Podporuj mě…“ pod v.s. Evy a bude jí vyplacen po opuštění dětského domova, aby jí ulehčil začátek jejího samostatného života.

Celková naspořená částka může být použita například na úhradu nájemného, bytového vybavení, financování dalšího studia nebo může být vyplácena postupně formou měsíční renty.

CZ / EN
Úvodní stránka
Aktuální zajímavosti
Příběhy šťastných dětí
Co jsou Charitky?
Ruční výroba zdravotně postiženými
Pomáhají rozvoji dětí
Předávají dále...
Charitky jsou podporovány
Kontakt