Charitky pomohly Danielovi k začlenění do běžného života

Charitky pomohly Danielovi k začlenění do běžného života

Každá maminka miluje své dítě. Nejprve se připravuje na jeho narození. Po jeho narození je pro ni každý den výjimečný. Pečlivě sleduje jak malý drobeček roste, jak se vyvíjí, každý jeho úsměv je pro ni jako pohlazení.

Tento příběh zažívala i maminka malého Daniela. Daniel se narodil naprosto zdravý. Porod proběhl bez komplikací. Vše probíhalo jak z učebnice až do doby, kdy si jeho maminka kolem 6. měsíce všimla, že s Danielem není něco v pořádku. Navštívila proto specializované zdravotnické pracoviště a tam jí paní doktorka sdělila, že malý Daniel trpí dětskou mozkovou obrnou. DMO – tato tři písmena, jako mávnutím kouzelného proutku, navždy změnila život celé rodiny.

Všichni si najednou uvědomili, že Daniel nikdy nebude zcela v pořádku. Že handicap v podobě nemožnosti se pohybovat, stejně jako ostatní děti, ho bude limitovat celý život.

Aby si tuto skutečnost malý Daniel uvědomoval co nejméně a mohl si život užívat co nejpestřeji, brávala ho maminka zpočátku všude s sebou. Nejprve ho nosila v náručí nebo vozila v kočárku. Jak ale Daniel rostl, klasický kočárek pro miminka mu už nestačil. Vznikla potřeba pořídit pro Daniela zdravotní kočár, který se rázem stal každodenní nezbytnou potřebou pro jeho přepravu za kamarády, do školy, k lékaři.

Zdravotní kočár pro Daniela stojí 36.754,- Kč. Zdravotní pojišťovna poskytla částku 29.332,- Kč. Pro zajištění celé částky na pořízení kočáru tedy zbývalo 7.422,- Kč.

Ale jak tuto částku získat? Tuto otázku musela řešit jeho maminka. Vzhledem k tomu, že je samoživitelka a její finanční situace jí neumožňovala tuto částku dodat z vlastních zdrojů, požádala o pomoc charitativní sdružení Dobrý skutek.

Uveřejněná žádost o pomoc pro Daniela oslovila i společnost ACNielsen Czech Republic, s.r.o., která se rozhodla prostřednictvím projektu Charitky Daniela podpořit částkou 3.310 Kč. Tato částka je rovna 10% celkové ceny originálního propagačního předmětu Charitky, který firma ACNielsen Czech Republic využila pro své vlastní personifikované sdělení.

Projekt Charitky se navíc firmě natolik zalíbil, že navrhla Charitkám možnou účast charitativního sdružení Dobrý skutek na „Global Impact Day“, který sama pořádala. Na tomto společensky odpovědném dni se díky zaměstnancům i firmě ACNielsen Czech Republic vybrala zbývající částka (4.112 Kč) potřebná pro pořízení zdravotního kočáru.

Malému Danielovi tak Charitky i ACNielsen Czech Republic pomohl k začlenění do běžného života. Daniel se už teď může těšit na nepřeberné množství nových a nepoznaných míst, které bude moci v novém kočáru spolu s maminkou navštívit.

CZ / EN
Úvodní stránka
Aktuální zajímavosti
Příběhy šťastných dětí
Co jsou Charitky?
Ruční výroba zdravotně postiženými
Pomáhají rozvoji dětí
Předávají dále...
Charitky jsou podporovány
Kontakt